Tuesday, July 31, 2018

SIRAJUL HUDA (سراج الهدى)


Kitab Sirajul Huda (سراج الهدى) Pada Menyatakan `Aqidah Ahl al-Taqwa merupakan sebuah kitab Melayu (Jawi) dalam bidang akidah (tauhid) yang masih lagi berlegar di pasaran kitab dan menjadi teks pengajian akidah di masjid atau surau. Kitab ini telah dikarang oleh seorang ulama asal dari Sumbawa yang bernama Syaikh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi al-Sumbawi.

Judul asal kitab ini sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Syaikh Mummmad Zainuddin al-Sumbawi di akhir kitab adalah Sirajul Huda ila Bayan ‘Aqa-idi al-Taqwa (سراج الهدى إلى بيان عقائد التقوى), yang diterjemahkan oleh beliau sebagai “ Pelita Petunjuk Kepada Menyatakan Segala Simpulan Segala Ahli Takwa ”. Kitab ini ditulis di kota Makkah, namun  tidak dinyatakan tarikh bila ia diselesaikan.

Kitab ini adalah huraian (syarah) bagi kitab Umm al-Barahin, karya Imam Muhammad bin Yusuf bin `Umar bin Syu’aib al-Sanusi al-Maliki al-Hasani al-Tilimsani (832-895H) dalam bahasa Melayu. Kata al-Syaikh Muhammad al-Sumbawi dalam muqaddimah kitab ini:

“ Dan kemudian daripada itu maka sungguhnya telah meminta akan hamba oleh setengah daripada orang yang tiada meluaskan akan hamba oleh menyalahi akan dia bahawa hamba surat akan risalah yang yang indah dengan bahasa Jawi hal keadaannya menjadi Syarah atas matan Umm al-Barahin ”.

Berikut dipetik tulisan al-Marhum Tuan Haji Mohd Shaghir Abdullah mengenai kitab Sirajul Huda ini;

“Kandungan karya Syeikh Muhammad Zainuddin Sumbawa yang nombor 1, iaitu Sirajul Huda, membicarakan tauhid atau akidah Ahli Sunah wal Jamaah, perbicaraannya biasa sahaja, sebagaimana kitab-kitab tauhid dalam bahasa Melayu yang lain-lainnya.

Sungguhpun begitu, ada dua hal yang menarik untuk dipetik, iaitu pertama terdapat dua tempat bahasa yang bercorak puisi dan yang kedua, kupasannya yang panjang mengenai satu istilah yang terdapat dalam usuluddin. Salah satu daripadanya tentang mukjizat Nabi Muhammad s.a.w menghidupkan ayah dan ibunya, terdiri enam bait, empat bait bahagian akhir sebagai contoh ialah:

Maka dihidupkan ayah dan bondanya  
                                                Supaya dengan dia percaya keduanya
Maka terima olehmu jangan ingkarnya 
                                                Kerana yang demikian itu kuasanya
Telah datang hadis dalil atasnya  
                                                Riwayat orang pendita rijalnya
Barang siapa berkata dengan  daifnya 
                                                Maka ialah daif, tidak hakikatnya.

Daripada contoh di atas, dapat dipastikan bahawa Syeikh Muhammad Zainuddin Sumbawa adalah termasuk ulama ahli penyair dunia Melayu".

Terdapat berbagai-bagai edisi cetakan dan sampai sekarang masih beredar di pasaran kitab. Kitab ini dianggap antara kitab bidang tauhid yang paling banyak dijadikan teks pengajian di masjid atau surau.

Kitab ini boleh dimuat turun di pautan سراج الهدى atau terus di pautan  سراج الهدىSemoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...