Sunday, July 22, 2018

KHULASAH AL-JAWAHIR FI TASFIAH AL-KHAWATIR


Kitab Khulasah al-Jawahir Fi Tasfiah al-Khawatir (خلاصة الجواهر في تصفية الخواطر), adalah sebuah karya Tuan Guru Hj. Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad al-Fathani, yang terkenal dengan gelaran Haji Sulong. Sebuah kitab mengenai akidah berdasarkan pegangan Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah.

Tarikh selesai mentabyidhnya (تبييض) pada malam Ahad, 24 Muharram 1346H di Makkah al-Mukarramah. Kitab setebal 36 halaman (termasuk kulit depan), cetakan Matbaah al-Ahmadiyah Singapura pada tahun 1346H.

Kandungan kitab ini, memulakan bicaranya tentang nafi (نفي) dan isbat (اثبات) yang terdapat pada kalimah  لا اله الا الله  . Kemudian diikuti oleh perbahasan pertama tentang pengertian usaha menurut beberapa pandangan ulama Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah.

Dalam perbahasan kedua, pengarang memuatkan pula pengertian ikhtiyar dan hubung-kaitnya dengan usaha. Berkata Tuan Guru Hj. Sulong;

dan ini ikhtiyar lain daripada usaha dengan tiada khilaf dan tetapi adalah ia melazimkan bagi usaha. Maka barangsiapa mengisbatkan usaha nescaya mengisbat ia akan ikhtiyar yang zahiri dan yaitu perkataan ahlu sunnah dan barangsiapa menafikan dia nescaya menafi ia akan ikhtiyar yang zahiri dan yaitu perkataan kaum Jabariyah.....” (hal. 15).

Dalam khatimahnya, pengarang membahagikan mereka yang mengiktiqadkan segala sebab yang beradat kepada empat puak.


Catatan di atas dipetik dengan sedikit pengubahsuaian dari http://pusakamoyang.blogspot.com/2012/03/khulasah-al-jawahir.html

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...