Monday, July 9, 2018

MISHBAHUD DUJA SYARAH SAFINAH AN-NAJA (مصباح الدجا شرح سفينة النجا)


Kitab Mishbahud Duja Syarah Safinah an-Naja (مصباح الدجا شرح سفينة النجا) merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i dalam bahasa Melayu yang terkini. Kitab ini disusun oleh al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Joll[1] sebagai huraian (syarah) bagi kitab Safinah al-Naja (سفينة النجا), karya Syaikh Salim Sumair al-Hadhrami al-Syafi'i (1271H).

Kitab Mishbahud Duja ini merupakan kitab syarah kitab Safinah an-Naja yang paling komprehensif dalam bahasa Melayu. Menurut Ustaz Muhadir, kitab ini merupakan edisi kemaskini daripada sebuah karya beliau sebelumnya yang berjudul Syarah Safinatun Naja. Kitab ini ditambah lebih banyak syarahan, permasalahan, keterangan, fawa’id (faedah-faedah), tanbih (perhatian), catatan dan tatimmah (penyempurna), di samping hikmah dan hikayah, untuk menjadikan ia lebih lengkap dan lebih bermanfaat kepada semua pembaca. Nota-nota tambahan daripada kitab-kitab feqah yang muktabar disertakan bersama dengan sumber rujukan. Ketebalan kitab ini juga lebih tebal -704 halaman (berbanding ketebalan kitab Syarah Safinatun Naja - 464 halaman).

Menurut Ustaz Muhadir, perbahasan dalam kitab asal Safinah al-Naja adalah sehingga tajuk “Puasa” sahaja. Oleh itu dalam kitab Mishbahud Duja ini beliau menambah tajuk “Haji dan’Umrah” dengan merujuk kepada kitab Matan al-Ghayah wa al-Taqrib, karya Imam Abu Syuja’ (500H) dengan syarahannya dari kitab Kifayah al-Akhyar, karya Imam Taqiyuddin al-Hishni (829H) dan tambahan syarahan-syarahan lain, untuk melangkapkan rubu’ al-‘ibadah (bahagian ibadat).

Kitab ini telah diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sdn. Bhd. dengan cetakan pertamanya pada tahun 2017. Semoga bermanfaat.

[1] Sedikit biodata Ustaz Muhadir. Beliau berasal dari Kampung Senari, (Sarawak). Dilahirkan pada 27 Julai 1976 dan antara pendidikan awal beliau ialah di SK Kampung Senari, kemudian menyambung di SMK Agama Matang 2. Beliau meneruskan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana dalam bidang Tafsir dan Hadith dan sekarang menyambung pengajian di peringkat kedoktoran (PhD) di Universiti Malaya juga di dalam bidang Tafsir dan Hadith. Antara guru-guru beliau ialah Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu al Banjari al-Makki, Syaikh Ahmad Fahmi Zam Zam al Nadwi al Maliki, Syaikh Muhammad Fuad bin Kamaludin al Maliki al Rembawi, Syaikh Baba Aziz dan ramai lagi Masyaikh. Beliau merupakan pensyarah di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Petaling Jaya dan juga mengendalikan pengajian Talaqi di UIA Petaling Jaya dan UIA Gombak. Antara buku yang ditulis beliau ialah 6 Perkara Asas Memahami Khilafiyyah, Persoalan Khilafiyyah dan Penjelasan Ulama', Inilah, Solat Menurut Mazhab Syafi'i dan banyak lagi. 

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...