Tuesday, July 17, 2018

AQIDAH AL-NAJIN FI 'ILMU USHUL AL-DIN (عقيدة الناجين في علم أصولالدين)


Kitab ‘Aqidah al-Najin fi `Ilm Ushul al-Din (عقيدة الناجين في علم أصولالدين) merupakan sebuah karya dalam bidang aqidah dalam bahasa Melayu (Jawi). Kitab ini ditulis oleh Syaikh Zayn al-‘Abidin bin Muhammad al-Fathani, yang terkenal dengan gelaran Tuan Minal.

Syaikh Zayn al-‘Abidin al-Fathani menulis kitab ‘Aqidah al-Najin ini sebagai huraian bagi kitab Umm al-Barahin (أم البراهين), iaitu sebuah kitab dalam bidang akidah yang terkenal di kalangan para ulama Ahli Sunnah wa al-Jama’ah dari aliran al-Asya’irah.  Kitab ini adalah sebuah karya al-Imam Muhammad bin Yusuf bin `Umar bin Syu’aib al-Sanusi al-Maliki al- Hasani al-Tilimsani (832-895H).

Kitab 'Aqidah al-Najin adalah sebuah kitab yang boleh dikategorikan sebagai “muktabar” dalam bidang aqidah, khususnya di Nusantara. Kepentingan dan kedudukan kitab 'Aqidah al-Najin ini sebenarnya berkait rapat dengan kedudukan dan reputasi teks induknya iaitu kitab Umm al-Barahin di Nusantara.

Tujuan karya ini ditulis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikh Zayn al-'Abidin al-Fathani, adalah sebagai mengemukakan suatu terjemahan Melayu bagi kitab Umm al-Barahin karya Shaykh Sanusi untuk bacaan dan panduan pelajar dan umat Islam umumnya. Dalam hal ini Syaikh Zayn al-`Abidin al-Fathani menyebut dalam muqaddimah kitabnya;

Telah membaiki Allah Ta`ala bagiku dan bagi mereka itu akan bahawa aku suratkan bagi mereka itu suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin pada hal aku terjemahkan daripada Muqaddimah Syaikh Sanusi serta aku tambahkan atasnya daripada beberapa kalam syarahnya dan hasyiahnya supaya nyata maksud daripada kalam syaikh itu dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekali pun tetapi i`timadku kepada tawfiq al-Karim al-Wahhab[1].

Dari sini, jelas bahawa 'Aqidah al-Najin bukan sekadar terjemahan Umm al-Barahin, bahkan lebih dari itu, ia boleh dikategorikan sebagai suatu komentari dan olahan peribadi Syaikh Zayn al-'Abidin al-Fathani. Sumber olahan dan komentari ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikh Zayn al-‘Abidin al-Fathani di atas, diambil dari syarah dan hashiyah Umm al-Barahin itu sendiri, sama ada yang dikarang oleh Syaikh Sanusi sendiri ataupun karya ulama lain seperti Syaikh Hudhudi dan sebagainya.

Kitab ini telah disempurnakan penulisannya oleh Syaikh Zayn al-‘Abidin pada hari Sabtu bulan Jamad al-Akhir, tahun 1308 Hijrah.

Kitab 'Aqidah al-Najin fi `Ilm Usul al-Din ini boleh dimuat turun di pautan عقيدة الناجين في علم أصولالدين atau  عقيدة الناجين في علم أصولالدين.

Catatan ringkas di atas dipetik dan diubahsuai dari artikel “ Beberapa Aspek Epistemologi al-Shaykh Zayn al-'Abidin B. Muhammad al-Fatani: Suatu Penelitian Awal Terhadap Karyanya 'Aqidah al-Najin fi `Ilm Usul al-Din”, karya Wan Suhaimi Wan Abdullah. Semoga bermanfaat.[1] al-Syaikh Zayn al-`Abidin bin Muhammad al-Fathani (t.t), `Aqidah al-Najin fi `Ilm Usul al-Din, Thailand: Matba`ah bin Halabi, h. 2.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...