Tuesday, July 10, 2018

Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khathib (فتح المجيب في شرح مختصر الخطيب)


Kitab Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khathib: al-Hajj wa al-‘Umrah (الحج والعمرة :فتح المجيب في شرح مختصر الخطيب) merupakan sebuah karya al-‘Allamah Syaikh Muhammad Nawawi bin ‘Umar al-Jawi al-Bantani al-Syafi’i ((1316H/1898M), seorang ulama terkenal dari Indonesia yang menetap di Makkah.

Kitab ini disusun sebagai sebuah huraian (syarah) bagi kitab yang membicarakan mengenai ibadat haji dan umrah mengikut mazhab Syafi’i yang berjudul Mukhtashar al-Khathib fi Manasik al-Hajj (مختصر الخطيب في مناسك الحج ), iaitu karya al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini al-Syafi’i (977H).

Di antara keistimewaan kitab ini ialah dalam beberapa permasalahan tertentu, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi bukan sahaja menerangkan amalan haji dan umrah berdasarkan pandangan mazhab Syafi’i, bahkan membawakan juga pandangan mazhab-mazhab lain bersama dalil-dalil masing-masing. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...