Monday, July 30, 2018

Pedoman Sembahyang Berjemaah


Kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah  adalah sebuah karya al-Marhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Che Wan (1905M – 1989M), pengasas Pondok Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Sebagaimana judulnya, kandungan kitab ini membicarakan mengenai tatacara sembahyang berjemaah berdasarkan mazhab Syafi'i. Di dalam kitab ini juga dibawakan hadis-hadis mengenai kelebihan sembahyang berjemaah.

Tujuan penyusunan kitab ini, ada diterangkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman dalam muqaddimah kitab ini;

Adapun kemudian daripada itu, maka takala melihat hamba akan setengah saudara-saudara hamba yang menunaikan sembahyang berjemaah pada setengah-setengah tempat hal keadaan meninggal mereka itu akan adab-adab baginya maka bergerak fikiran hamba akan menuliskan satu risalah yang menyata ia akan setengah adab-adab yang tertentu baginya supaya dapat kelebihannya bagi mereka itu dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka itu sekira-kira mengamati-mengamati mereka itu dan hamba susunkan di dalamnya tiga fasal dan satu khatamah dan akan Allah Taala jua hamba pohonkan bahawa memberi manafaat ia dengan ini risalah bagi hamba sendiri dan bagi sekelian pembacanya dan bahawa menjadi ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredhaanNya kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu ”.

Sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah di atas, ringkasan  kandungan kitab ini seperti berikut;
1.      Muqaddimah penyusun. 
2.     Fasal 1: Pada menyatakan hukum sembahyang jemaah dan kelebihannya.
3.      Fasal 2: Pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah (mengikut imam).
4.      Fasal 3: Pada menyatakan adab sembahyang berjemaah.
5.      Khatimah (penutup) : Bermula segala uzur sembahyang jemaah.


Berdasarkan kitab yang sedang beredar di pasaran, ketebalannya merangkumi 40 halaman. Kitab ini boleh dimuat turun di pautan Pedoman Sembahyang Berjama’ah. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...