Sunday, July 8, 2018

MATHLA' AL-NURAIN (مطلع النورين)


Kitab Mathla’ al-Nurain (مطلع النورين) adalah karya Dato' Syaikh Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar (1928-2011), seorang ahli jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Kedah Darul Aman.

Sebagaimana judul lengkapnya “Matla’ al-Nurain -Untuk Menghuraikan ‘Ibarat Kitab Matla’ al-Badrain”, maka tujuan penyusunan kitab ini adalah sebagai kitab syarah (huraian) bagi kitab Mathla’ al-Badrain wa Majma’al-Bahrain (مطلع البدرين ومجمع البحرين), karya Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani (1914), untuk memudahkan ‘ibarat yang kusut dan uslub yang payah -yang tidak dapat difahami maksudnya oleh kebanyakkan generasi kini, yang terdapat di dalam kitab tersebut.

Buku ini amat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat bagi mendalami pengetahuan agama masing-masing. Ini kerana, penyusun merupakan seorang yang berkelulusan dari Universiti Al-Azhar, Mesir dan beliau berpengalaman luas dan menjalankan dakwah dan pengajaran secara 'nizami' dan 'umumi' di serata tempat di negeri Kedah, di masjid-masjid, surau dan jabatan-jabatan kerajaan.

Oleh kerana itu, buku ini telah banyak digunakan oleh para guru ta'mir masjid surau seluruh Malaysia, khususnya di negeri Kedah Darul Aman sebagai salah satu sukatan (kurikulum) yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Kitab Mathla’ al-Nurain telah diterbitkan oleh Pustaka Darussalam – Kedah dalam tiga juzuz.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...