Sunday, July 15, 2018

Kifayatul Muhtaj fi al-Israk wal Mikraj (كفاية المحتاج في الإسراء والمعراج)


Kitab Kifayatul Muhtaj fi al-Israk wal Mikraj (كفاية المحتاج في الإسراء والمعراج) merupakan sebuah karya al-‘Allamah Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani (), yang khusus membicarakan mengenai peristiwa Israk dan Mikraj yang dilalui oleh Nabi Muhammad saw.

Kifayah al-Muhtaj ini selesai ditulis oleh Syaikh Daud bin ‘Abdullah al-Fathani di  Makkah al-Musyarrafah, pada hari Selasa, antara waktu Zhuhur dan ‘Ashar, 27 Muharram 1224 H. Kitab ini merupakan terjemahan  isi kandungan Risalah Najmuddin al-Ghaithi dan syarahnya oleh Syeikh Ahmad Syihabuddin al-Qalyubi. Selain itu, Syaikh Daud bin ‘Abdullah al-Fathani juga menggunakan kitab-kitab lain sebagai rujukan.

Kitab Kifayatul Muhtaj ini telah dicetak berulang-ulang kali dari dulu hingga sekarang. Di antara cetakan terawal kitab ini ialah cetakan yang kedua oleh Mathba‘ah at-Taraqqil Majidiyah, Makkah, 1330 H, ditashhih oleh Syeikh Idris bin Husein al-Kalantani.


Catatan di atas adalah petikan yang diubahsuai dari artikel di pautan Israk Mikraj dan Kebangkitan Ummah Siri 1 oleh Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...