Monday, July 23, 2018

AL-BAHRUL WAFI WAN NAHRUS SHAFI


Kitab al-Bahrul Wafi wan Nahrus Shafi (البحر الوافي و النهر الصافي) adalah sebuah karya dalam bidang fiqh mazhab Syafi’i yang disusun dalam bahasa Melayu (Jawi) oleh Syaikh Muhammad bin Ismail bin Ahmad al-Fathani (1914), yang terkenal dengan gelaran Syeikh Nik Mat Kechik al-Fathani). Di antara karya beliau yang lain, yang terkenal ialah kitab Mathla’ul Badrain wa Majma’ul Bahrain (مطلع البدرين ومجمع البحرين).

Kitab al-Bahrul Wafi wan Nahrus Shafi ini disusun oleh Syaikh Nik Mat Kecik al-Fathani pada akhir usianya (1331 H/1912 M). Karya beliau ini merupakan sebuah karya paling lengkap dalam membicarakan perkara ibadat, terutama pada bab Haji dan Umrah.  Adalah diakui bahawa kitab ini merupakan kitab paling lengkap untuk rujukan dan panduan bakal-bakal jemaah Haji dan umrah di Malaysia.

Sehingga kini kitab ini masih beredar di pasaran melalui terbitan Khazanah Fathaniyah, yang merupakan satu-satunya penerbit dan pengedar tunggal bagi kitab ini di seluruh Malaysia.

Berdasarkan perkembangan ini, tidak keterlaluan dikatakan bahawa pengaruh karya-karya ulama silam masih relevan untuk digunapakai sehingga zaman moden ini. Walaupun tidak dinafikan begitu bahasa-bahasanya memerlukan pemahaman yang tinggi.


Muat turun Bab Larangan Ihram dari Kitab al-Bahrul al-Wafi (hal. 215-221). Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...