Wednesday, July 18, 2018

Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah: Sebuah Huraian dari Perspektif Sejarah dan Konsep


Buku Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah: Sebuah Huraian dari Perspektif Sejarah dan Konsep, merupakan sebuah buku yang menghimpunkan koleksi tulisan al-Marhum Dr. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady (1943-2013), seorang tokoh pemikir dan intelektual terkenal di Malaysia. 

Buku ini diterbitkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), dengan cetakan pertamanya pada 2014. Ketebalan buku ini adalah 75 halaman, tidak termasuk halaman kata pengantar penyelenggara (2 halaman).

Kandungan buku ini asalnya adalah berupa siri-siri tulisan al-Marhum Dr. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady dalam majalah Pengasuh sejak lebih dua dekad yang lalu. Bagi maksud agar supaya tulisan-tulisan ini dapat diabadikan dan lebih tersebar luas, penyelenggara bagi penerbitan buku ini, iaitu Ust. Abdul Razak Mahmud telah mengambil inisiatif bagi membukukan tulisan-tulisan ini.

Kandungan buku ini;

1)      Pengantar Penyelanggara.
2)     Definisi Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah.
3)     Punca Perselisihan Pendapat di Kalangan Umat Islam.
4)     Siapakah Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah.
5)     Dasar-dasar yang disepakati Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah.
6)     Ancaman Terhadap Aqidah.
7)   Epistemologi Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah dan Kepentingannya dalam Pembinaan Tamadun Dunia Melayu (Lampiran).  

Dengan membaca dan menghayati isi kandungan buku ini, insya Allah akan memantapkan pengetahuan dan pegangan kita yang berasaskan kepada akidah Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah. 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...