Wednesday, July 4, 2018

BIDAYAH AL-MUBTADI WA 'UMDAH AL-AWLADI


Kitab Bidayah al-Mubtadi wa ‘Umdah al-Awladi (بداية المبتدي وعمدة الأولادي) merupakan sebuah kitab menerangkan tiga bidang utama keilmuan Islam iaitu tauhid (akidah), fiqh, dan tasawuf. Kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu beraksara Arab (Jawi).

Mengenai penyusun kitab ini, terdapat perbezaan pandangan di kalangan para pengkaji. Ini berlaku kerana penyusunnya tidak menyebutkan namanya, sama ada di bahagian pendahuluan kitab ataupun di bahagian akhir kitab sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para penulis kitab-kitab yang lain.

Berdasarkan beberapa cetakan kitab ini, di halaman depan kitab - nama pengarang tidak dicantumkan. Bahkan ada di bawah judul kitab ini keterangan berikut;

“  Pada bicara ‘aqaid al-Iman dan beberapa hukum bagi ibadat terjemah bahasa Melayu oleh setengah daripada mereka yang alim dan tiada disebutkan namanya kerana soleh dan waraknya

Menurut A. Ginanjar Sya’ban dalam bukunya, Mahakarya Islam Nusantara: Kitab, Naskah, Manuskrip dan Korespondensi Ulama Nusantara, penyusun kitab Bidayah al-Muhtadi ialah Syaikh Muhammad Shalih Rawah ibn Muhammad Murid al-Khalwati al-Sammani al-Rawi al-Jawi. Nama tokoh yang terkenal dengan panggilan Syaikh Shaleh Rawa ini ada disebutkan oleh editor di halaman terakhir bagi versi cetakan Maktabah Musthofa al-Babi al-Halabi, Kaherah - pada tahun 1374 H/ 1955 M[1].

Manakala menurut al-Marhum Haji Wan Muhd Shoghir bin Abdullah pula, penyusun kitab Bidayah al-Muhtadi  ini ialah Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari (1710-1812H)[2]. Sebagai makluman Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari  adalah guru kepada Syaikh Muhammad Shalih Rawa di atas.

Dalam kata pengantar kitab Bidayah al-Muhtadi, penyusunnya mengatakan  kitab ini merupakan sebuah risalah kecil yang ringkas, yang menghimpun kajian atas perkara-perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim yang mukallaf, dari ilmu tauhid dan fiqh. Kitab ini diselesaikan oleh penyusunnya pada waktu pagi hari Ahad, awal bulan Jumadil Akhir tahun 1254 H.

Tujuan kitab ini disusun khusus sebagai panduan dan pegangan untuk mereka yang baru belajar dan kanak-kanak. Kata penyusun kitab; “ Dan aku namai akandia dengan Bidayah al-Mubtadi wa ‘Umdah al-Awladi (بداية المبتدي وعمدة الأولادي ) ertinya permulaan bagi segala orang yang baharu belajar dan perpegangan bagi segala kanak-kanak ”.

Muat turun kitab ini dipautan https://archive.org/details/BidayahAlMubtadi atau terus dipautan; 

Semoga bermafaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...