Sunday, July 8, 2012

Ayyuhal Walad - karya al-Ghazali


Kitab Ayyuhal Walad atau juga dikenali dengan nama “al-Risalah al-Waladiyah” asalnya ditulis oleh Imam al-Ghazali r.h. dalam bahasa Parsi, kemudian kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh sebahagian ulama dan dinamakan dengan nama di atas.

Kitab Ayyuhal Walad ini ditulis oleh Imam al-Ghazali r.h sebagai jawapan kepada sepucuk surat yang dihantar oleh seorang murid beliauyang sangat mencintainya. Dalam surat tersebut murid beliau meminta agar Imam al-Ghazali r.h sudi menulis sepucuk surat yang merupakan suatu wasiat yang ditujukan kepadanya secara khusus, walaupun ia yakin bahawa isi kandungan surat tersebut telah termaktub dalam kitab-kitab karya Imam al-Ghazali r.h. Lalu Imam al-Ghazali dengan murah hati menjawab surat muridnya dan memberikan kepadanya beberapa nasihatyang sangat mahal harganya.
 
Apabila kita cuba meneliti kandungan surat Imam al-Ghazali r.h ini, kita akan mendapati bahawa beliau sangat ikhlas sekali dalam memberi nasihat, dan di celah-celah ungkapan beliau terserlah kebolehannya dalam menggambarkan tipuan dunia dan kekalnya negeri akhirat, dan betapa perlunya kita kepada iman dan amalanyang soleh dan kejernihan jiwa. Kita juga melihat kasih sayang Imam al-Ghazali terhadap muridnya, lalu beliau membawakan nasihat ini dalam bahasa yang halus, yang menyentuh hati nurani kita dan terkadang dapat mengalirkan air mata dan memberikan kesan yang sangat mendalam sekali, sehingga membawa kepada suatu perubahan dalam kehidupan kita.
 
Maka telah berhimpunlah dalam nasihat Imam al-Ghazali ini keindahan keikhlasan dan keindahan bahasa. Lalu kalimah yang keluar daripada hati yang ikhlas tadi akan masuk ke dalam lubuk hati pula. Dan benar-benar memeberikan kesan yang ketara sekali dan inilah nilai kebenaran dan nilai keindahan yang sebenar dan inilah nilai sastera yang sebenar iaitu ikhlas, indah, benar dan berkesan.
 
Walaupun surat ini pada asalnya ditujukan khusus kepada murid Imam al-Ghazali r.h. Namun isi kandungannya adalah sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Sama ada besar atau kecil, kerana nasihat yang ditulis oleh Imam al-Ghazali r.h ini sangat penting bagi mereka yang mahu memantapkan keazaman dalam usaha yang berterusan untuk mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat kelak.
 
Nota: Dinukil dan diubahsuai dari muqaddimah penterjemah Kitab Ayyuhal Walad (Wahai anakku yang tercinta), iaitu Abu ‘Ali al-Banjari al-Nadwi.
 
 
Terjemahan kitab ini...
 
 
 Terdapat pelbagai edisi terjemahan kitab ini di pasaran. Berikut butiran  ringkas sebuah buku terjemahan Kitab Ayyuhal Walad dalam bahasa Melayu:

Tajuk Terjemahan:  Ayyuhal Walad (Wahai Anakku yang  Tercinta).
      
Penterjemah :   Abu ‘Ali al-Banjari al-Nadwi.
 
Penerbit         :   al-Khazanah al-Banjariyah, 
                             Ma’ahad al-Tarbiyah al- Islamiyah, Pokok Sena Kedah.

Kitab ini diterbitkan dalam dua edisi- Jawi dan Rumi.
 
Download Kitab Ayyuhal Walad.

1. Kitab al-Ayyuhal Walad dalam bahasa Arab.Silakan download disini   atau klik link berikut;     http://www.ziddu.com/download/4016060/ayyuhalwalad_ghazali.pdf.html
 
2. Terjemahan dalam bahasa Inggeris: My Dear Beloved Son
3. Baca online (English) : http://ghazali.org/works/oson.htm

Semoga bermanfaat

1 comment:

  1. Dapatkan edisi terjemahan yang mudah, menarik dan ditakhrij hadisnya. Saya guna yang ini cer tengok ustaz ni punya blog. http://refreshiman.blogspot.my/

    ReplyDelete

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...