Monday, July 30, 2012

Fiqh al-Dalil

Buku Fiqh al-Dalil (Pembahasan Fiqh serta Dalil-Dalilnya) merupakan sebuah buku fiqh yang disertai dengan dalil dan pembahasan yang sangat ringkas. Ia disusun oleh Dr Aidh bin Abdullah al-Qarni.

Buku ini ditulis untuk memudahkan dan memberi panduan bagi orang awam, pelajar dan para ulama, kerana ia merupakan ringkasan dari pelbagai kitab fiqh.

Penulis telah merujuk berbagai kitab fiqh semasa menulis buku ini dan kemudian beliau cuba meringkaskannya seperti al-Mughni, al-Muhalla, al-Tamhid, Fatawa Ibn Taimiyyah, Nailul Awtar, Subul al-Salam, Manar al-Sabil wa al-Salsabil, Fiqh al-Sunnah, Bidayah al-Mujtahid, al-Rawdhah al-Naddiyah dan sebagainya.

Selain itu, beliau juga turut berdiskusi dengan para ulama dalam menghasilkan kitab ini.

Semoga buku ini dapat memberi kemudahan buat para pembaca semua.


Maklumat terjemahan kitab ini;

Fiqh Ad-Dalil

ISBN : 9830997197

Pengarang : Dr. Aidh bin Abdullah al-Qarni

Penterjemah: Nor Hasanuddin

Penyunting/Editor: Noraine Abu
Muka Surat: 523
_______________________________________________________________________________________________

ULASAN KITAB "FIQHUD DALIL" DR AIDH AL-QARNI

Oleh: 
Saya ambil artikel ini dari http://al-muqry.blogspot.com/2010/03/ulasan-kitab-fiqhud-dalil-dr-aidh-al.html . Semoga bermanfaat;

Sering kali saya menerima perbagai soalan berkaitan kitab ini, samada mereka yang bertanyakan pendapat tentang kedudukan kitab ini dan juga yang inginkan penjelasan tentang kekeliruan yang timbul dari pembaca terhadap beberapa masalah yang dianggap pelik dan bertentangan dengan maklumat yang sedia ada di dalam pemikiran mereka (khususnya yg berlainan dengan mazhab syafei).
 
Dengan ini saya merasakan adalah wajar saya tuliskan sedikit ulasan di sini bagi merungkaikan segala kekeliruan berdasarkan pengamatan saya terhadap kitab tersebut.
1. Ia merupakan kitab yang membincangkan beberapa permasalahan fiqh sahaja, seperti ibadat, jihad dan zikir. Tiada di dalamnya bab 'munakahat' (kekeluargaan) muamalat dan jinayat. 

2. Ia bukanlah kitab fiqh berdasarkan mana-mana mazhab yang muktabar, tetapi hanyalah berdasarkan pilihan (ikhtiyarat) pengarang ke atas mana-mana hukum dari mana-mana mazhab tersebut. Oleh itu sememangnya terdapat banyak masalah yang tidak sama dengan mazhab Syafei yang diamalkan di Malaysia.

3. (Berdasarkan pengamatan saya) Ia lebih cenderung di dalam memilih pandangan kepada mazhab Hanbali atau pandangan ulama aliran salafy (seperti yg dpt dilihat dlm rujukan utamanya)

4.  Ia hanya membincangkan masalah-masalah yang besar dalam Fiqh dan jarang sekali ia mendedahkan masalah furu' yang kecil.

5. Berkaitan dengan hadis pula pengarang banyak berpandukan takhrij dan hukum terhadapnya oleh Syeikh Albani seperti kitab 'Al-Irwa', 'Silsilah hadis sohih dan Dhoif', sedangkan Syeikh Albani terlalu banyak 'tasaahul' (kesilapan) di dalam menghukum sesuatu hadis.

6. Saya berpendapat kitab ini lebih tepat dinamakan 'FIQHUN NUSHUS' atau "FIQHUL QURAN WAS SUNNAH" kerana kebanyakan dalil hanyalah tertumpu kepada dua sumber dalil ini sahaja tanpa menyebut dalil-dalil yang lain seperti Qias, istihsan , masoleh mursalah, istiqro' dll.

7. Apabila pengarang menyatakan sesuatu hukum itu " tiada dalil" ia beerti 'tiada nas dari Al-Quran dan Sunnah' bukannya tiada dalil yang dijadikan panduan oleh mujtahid di dalam menentukan hukum tersebut. (spt masalah tempoh haid)

8. Pengarang tidak menjadikan kitab-kitab dari mazhab Syafei dan Hanafi sebagai rujukan walaupun di dalam kedua-dua mazhab tersebut terdapat kitab-kitab yang membincangkan hukum-hukum dengan dalil-dalil seperti al-Majmu' Imam Nawawi (mazhab Syafei), 'Uqudul Jawahir' (mazhab hanafi) dll. Tetapi ia lebih cenderung kepada kitab mazhab zohoriy seperti "Al Muhalla Ibnu Hazm.

9. Kitab ini elok dijadikan panduan untuk kita mengetahui dalil-dalil di dalam permasalahan fiqh, di samping kita juga tidak meninggalkan kitab-kitab fiqh yang lain untuk dibuat perbandingan dan jangan sekali-kali memperlekehkannya. (krn sudah ada kedengaran ust yg menyatakan kitab2 yg lain semuanya x ada dalil dan kita x boleh pakai)
 
Cadangan:

Bagi mereka yang ingin mengetahui dalil-dalil dan hujjah mazhab syafei ana cadangkan satu kitab yang dikarang oleh guru ana Dr Mustafa Bugha dan rakannya iaitu "al-Fiqh al-Manhaji" yang telah diterjemahkan dan telah berada di pasaran.

No comments:

Post a Comment