Monday, July 16, 2018

MAW'IZATUL LIN-NAS (موعظة للناس)


Kitab Maw’izatul Lin-Nas (موعظة للناس) merupakan sebuah karya fiqh yang ringkas yang ditulis dalam bahasa Melayu (Jawi). Kandungan kitab ini, menerangkan kaifiat (cara) sembahyang berdasarkan mazhab Syafi’i. Penulis kitab ini tidak diketahui, hanya ditulis di halaman hadapan kitab “ karangan orang sufi tiada menyatakan dirinya kerana warak dan tadharruknya”. Berdasarkan gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan kitab ini, kemungkinan ia ditulis oleh seorang ulama dari Indonesia.

Kitab ini dicetak bersama kitab Miftahul Jannah, karya Syaikh Muhammad Thayyib bin Mas’ud al-Banjari, iaitu sebuah kitab mengenai akidah. Sekadar rujukan yang terbatas, saya belum menemui maklumat kewujudan versi cetakan kitab ini secara berasingan. Berdasarkan kitab Maw’izatul Lin Nas yang dicetak bersama kitab Miftahul Jannah, yang diterbitkan oleh Mathba’ah Bin Halabi, Patani, Thailand, - ketebalannya hanya merangkumi 11 halaman.

Penulisan kitab ini berdasarkan kaedah “ Soal Jawab ”. Selepas muqaddimah penulisnya, kandungan kitab ini mulai dengan penerangan mengenai rukun Islam. Kata penulis; “ Dan ketahui oleh mu bahawasanya rukun sembahyang itu tiga belas rukun. (pertama) Niat (Su-al), jika ditanyai orang kita berapa bagi niat. (Jawab) oleh mu, iaitu empat bagi ”. 

Di antara isi kandungan kitab ini, ialah;
a)     Rukun sembahyang
b)     Hikmat bilangan rakaat sembahyang lima waktu.
c)   Bersuci – syarat istinjak, fardu (rukun) mandi janabah, rukun (rukun) dan perkara yang membatalkan air sembahyang (wuduk).
d)     Syarat sah dan perkara membatalkan sembahyang.

Ini saja catatan ringkas saya terhadap kitab Muw’izatu Lin Nas. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...