Sunday, July 29, 2018

Kifayah al-Thalib al-Labib fi Khasha-ish al-Habib (كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب)


Kitab Kifayah al-Thalib al-Labib fi Khasha-ish al-Habib (كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب) merupakan sebuah karya mengenai sirah Nabi Muhammad saw yang disusun oleh al-Hafizh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi (849-911H). Kitab ini juga dikenali dengan judul al-Khasha-ish al-Kubra (الخصائص الكبرى ).

Kandungan kitab ini membicarakan mengenai beberapa keistimewaan yang hanya dikhususkan bagi Nabi Muhammad saw dan tidak selainnya. Setiap keistimewaan Nabi saw yang disebutkan dalam kitab ini, telah dibawakan beberapa dalil yang sahih. Dalam kitab ini juga disebutkan beberapa mukjizat yang berlaku kepada Nabi saw.

Berdasarkan kitab Kifayah al-Thalib al-Labib fi Khasha-ish al-Habib yang diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Haditsah, cetakan tahun  1967, ia telah diterbitkan dalam 3 jilid.

Kitab ini boleh dimuat turun di pautan  http://waqfeya.com/book.php?bid=6143. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...