Friday, July 6, 2018

AL-NAZHM AL-WAFI FI AL-FIQH AL-SYAFI'I


Kitab al-Nazhm al-Wafi fi al-Fiqh al-Syafi’i (النظم الوفي في الفقه الشافعي), adalah sebuah karya Syaikh Abu Suhail Anwar Abdullah bin Abdul Rahman al-Fadhfari (1387-). Ia merupakan ringkasan dalam bentuk nazam bagi kitab Qurrah al-‘Ain fi al-Fiqh al-Syafi'i (قرة العين بمهمات الدين)  karya al-‘Allamah Syaikh Zaynuddin bin Muhammad al-Malibari al-Fannani (938-987H). Terdapat 999 bait dalam kitab ini. Kitab al-Nazhm al-Wafi ini boleh dimuat turun di  sini.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...