Saturday, July 7, 2018

KHULASHAH AL-TASHANIF FI TASHAWWUF


Kitab Khulashah al-Tashanif fi al-Tashawwuf  (خلاصة التصانيف في التصوف ) merupakan sebuah karya dalam bidang tasawwuf yang ditulis oleh Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (505H).

Karya Imam al-Ghazali ini asalnya ditulis dalam bahasa Parsi, yang kemudiannya dialihbahasakan oleh Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili al-Syafi’i al-Naqsyabandi (1840-1913) ke dalam bahasa Arab. Kitab ini asalnya merupakan sebuah jawapan bertulis Imam al-Ghazali kepada seorang muridnya, yang memohon isi intisari pengajaran tasawuf yang terkandung dalam karya-karya beliau, khususnya perbincangan mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat dalam melayari bahtera hidup menuju akhirat.

Dari pencarian saya di laman web, saya hanya menemui sebuah edisi kitab ini yang diterbitkan oleh Mathba’ah al-Najah di Mesir dengan cetakan pertamanya tanpa disebutkan tarikh cetakannya. Kitab ini boleh dimuat turun di pautan  خلاصة التصانيف في التصوف.

Kitab ini juga ada diterbitkan bersama beberapa karya Imam al-Ghazali yang lain dalam sebuah buku yang berjudul Majmu’ah Rasa-il al-Imam al-Ghazali (مجموعة رسائل الإمام الغزالي). Buku ini diterbitkan oleh al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, Mesir dengan memuatkan sebanyak 26 risalah karya Imam al-Ghazali. Buku ini boleh dimuat turun di pautan مجموعة رسائل الإمام الغزالي.


Terjemahan kitab Khulashah al-Tashanif fi al-Tashawwuf dalam bahasa Melayu

Dalam koleksi saya ada sebuah buku terjemahan bagi kitab Khulashah al-Tashanif fi al-Tashawwuf. Buku yang berjudul “ Intisari Karya-Karya Tasawuf ” yang dicetak dengan tulisan Jawi ini merupakan sebuah karya terjemahan yang diusahakan oleh Ustaz Haji Abdullah al-Qari bin Salleh dan Ustaz Muhammad Salleh bin Haji Arsyad. Buku ini merupakan edisi cetakan kedua pada tahun 1983, manakala cetakan pertamanya pada tahun 1980. Ia diterbitkan oleh Pustaka Aman Press dengan ketebalan 61 halaman termasuk kata pengantar penterjemah dan halaman isi kandungan.

Sekadar pemerhatian saya, buat masa sekarang saya belum menemui edisi terbaharu terjemahan ini yang diterbitkan oleh Pustaka Aman Press, atau syarikat penerbitan lain. Kemungkinan ada terjemahan lain yang telah diterbitkan sama ada dalam Bahasa Melayu atau Indonesia, yang boleh dikongsi maklumatnya dari pihak pembaca.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...