Monday, July 16, 2018

RISALAH BABUL JUMU'AH (رسالة باب الجمعة)


Risalah Babul Jumu’ah (رسالة باب الجمعة), adalah sebuah karya fiqh yang disusun oleh Syaikh Husain bin Sulaiman al-Jawi al-Funtiani (Pontianak), yang khusus membicarakan mengenai sembahyang Jumaat berdasarkan mazhab Syafi’i.

Kitab ini selesai ditulis pada 28 Jamadilawal 1316H di Belitung. Cetakan yang pertama oleh Mathbaah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1317H. Selain cetakan ini, Risalah Babul Jumu’ah ini sentiasa dicetak pada bahagian tepi atau akhir karya Syaikh Husain al-Jawi yang berjudul Tuhfatur Raghibin.


Kandungan kitab ini;

Dimulai dengan Khutbah dan muqaddimah pada menyatakan dalil wajib sembahyang Jumaat. Seterusnya dikuti dengan 12 fasal,iaitu;

1)      Pada menyatakan kelebihan sembahyang Jumaat
2)     Pada menyatakan kecelaan meninggalkan Jumaat.
3)     Pada menyatakan syarat wajib Jumaat.
4)     Pada menyatakan syarat sah Jumaat.
5)     Pada menatakan rukun-rukun Jumaat.
6)     Pada menyatakan syarat dua khutbah. (Furu’: pada menyatakan tiada boleh jadi imam Jumaat, melainkan orang yang mendengar segala rukun )
7)    Pada menyatakan yang sunat-sunat bagi khatib.
8)    Pada menayatakan yang makruh bagi khatib.
9)   Pada aturan pergi sembahyang Jumaat.  (Tanbih: pada menyatakan barang yang dituntut didalam lafaz niat sembahyang Jumaat).
10) Pada menyatakan wirid-wirid lepas Jumaat.
11) Pada menyatakan kelebihan berjamaah dan kecelaan meninggalkannya.
12) Pada menyatakan hukum berjamaah sembahyang.

Kandungan kitab ini disudahi dengan sebuah ‘khatimah” (penutup) yang menyatakan setengah daripada uzur berjemaah dan Jumaat.

Kitab ini boleh dibaca dan dimuat turun di pautan  تحفة الراغبين في تقليد القول بصحة الجمعة بدون الأربعين. Kitab ini terletak di bahagian akhir kitab Tuhfatul Raghibin.. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...