Wednesday, September 4, 2013

Sullam al-Tawfiq

Kitab Sullam al-Tawfiqسلم التوفيق” atau judul panjangnya Sullam al-Tawfiq ila Mahabbatullah ‘ala al-Tahqiq “سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق merupakan karya Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hisyam Ba’alawi.
 
Ia sebuah kitab yang sangat penting, di mana isi kandungan berkaitan dengan beberapa kewajiban bagi setiap muslim.
 
Berikut kandungan kitab ini;
 
Bab 1: Kewajipan bagi mukallaf.
Bab 2: Solat Jenazah.
Bab 3: Jual beli. 
Bab 4: Nafkah, Iman & Ikhlas dan Murtad. 
Bab 5: Taubat.
 
Kitab ini telah dihuraikan oleh seorang ulama Nusantara yang masyhur dengan penulisannya yang menjadi rujukan ulama di Dunia Islam, iaitu Syaikh al-‘Allamah Muhammad Nawawi bin ‘Umar al-Jawi al-Bantani melalui karyanya Mirqat Shu’ud al-Tashdiq fi Syarh Sullam al-Tawfiqمرقاة صعود التصديق في شرح سلم التوفيق
 
Pembaca boleh mendownload syarh kitab ini di pautan berikut;
 
 
Semoga bermanfaat.
 

No comments:

Post a Comment