Monday, September 9, 2013

Mukhtashar al-Tuhfah al-Ithna 'Asyariyyah


Kitab Mukhtasar al-Tuhfah al-Ithna ‘Ashariyyah (مختصر تحفة الاثنى عشرية) merupakan sebuah karya yang menerangkan secara terperinci mengenai kepercayaan yang dianuti pengikut Mazhab Syi’ah Ithna ‘Asyariah (Syiah Imam Dua Belas) atau juga dikenali dengan Mazhab Ja’fariyyah. Kitab ini disusun oleh al-Syaikh Abu al-Ma’ali Mahmud Syukri al-Alusi (1856–1924M) seorang ulama terkenal di ‘Iraq.
 
Untuk dikongsi bersama, mengenai penyusun sebenar kitab ini telah wujud kekeliruan, kerana berdasarkan edisi kitab ini yang telah diterbitkan terdapat dua nama yang dipaparkan, sama ada; al-Syaikh Mahmud Syukri al-Alusi atau Shah Abdul ‘Aziz bin Ahmad bin Abdul Rahim al-Dihlawi.
 
Kitab Mukhtashar al-Tuhfah al-Ithna ‘Asyariyyah sebenarnya merupakan sebuah kitab yang diringkaskan dari sebuah kitab lain yang berjudul al-Tuhfah Ithna ‘Asyariyyah (تحفة الاثنى عشرية), iaitu sebuah karya Imam al-Muhaddith Shah ‘Abdul ‘Aziz bin Ahmad al-Dihlawi (1745-1823M) seorang ulama terkenal dari India. Beliau merupakan anak kepada Shah Waliyullah Ahmad bin Abdul Rahim al-Dihlawi (1762M), seorang tokoh ulama yang terkenal sebagai mujaddid pada masanya. Di antara karya Shah Waliyyullah ialah kitab Hujjatullah al-Balighah.
 
Perlu juga saya catatkan, terdapat setengah penulis yang menulis artikel atau buku mengenai Mazhab Syiah di negara ini yang menyebutkan pengarang kitab ini sebagai Shah Waliyullah al-Dihlawi, iaitu bapa kepada pengarangnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ini merupakan satu kekeliruan. 
 
 
Sejarah Penyusunan Kitab Mukhtashar al-Tuhfah….
 
Kitab al-Tuhfah Ithna ‘Asyariyyah disusun oleh Shah ‘Abdul ‘Aziz bin Ahmad al-Dihlawi dalam bahasa Parsi. Kitab ini kemudiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa 'Arab oleh al-Syaikh al-Hafiz Ghulam Ahmad al-Aslami pada tahun 1227H.  Kitab ini mula terkenal dan tersebar luas di kalangan ulama dan masyarakat Islam di Timur Tengah apabila kitab terjemahan ini  diringkaskan  oleh al-Syaikh al-'Allamah Mahmud Syukri al-Alusi, seorang ulama terkenal 'Iraq pada tahun 1301 H.
 
Saya tidak pasti adakah kitab asalnya, sama ada dalam bahasa Parsi maupun terjemahan dalam bahasa 'Arabnya masih wujud dan diterbitkan ataupun tidak. Mungkin kitab ini masih wujud dalam bentuk manuskrip dan belum diterbitkan. Sekadar andaian dan pengetahuan saya, karya Shah ‘Abdul ‘Aziz al-Dihlawi yang penting ini, hanya dikenali dan menjadi rujukan di kalangan umat Islam kini hanya melalui kitab mukhtasharnya. Wallahu a’lam.
 
 
Terjemahan kitab ini….
 
Saya pernah membaca kitab terjemahannya dalam bahasa Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Edisi terjemahan oleh Salahuddin Abdullah ini diterbitkan pada tahun 1992 dengan judul “ Ringkasan Syiah Mazhab Imam Dua Belas ”. Tebalnya 562 halaman.
 
Namun begitu, buku ini tiada dalam koleksi saya. Hingga sekarang saya cuba mencari di kedai-kedai buku jika masih ada dijual di pasaran buku. Saya sangat mengharap edisi baru kitab ini akan diterbitkan segera. Lebih-lebih lagi melihat kepada realiti sekarang, ajaran Syiah mula tersebar secara meluas di negara ini. 
 
Kitab edisi ‘Arabnya boleh dibaca secara online di pautan berikut:
 
Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment