Tuesday, September 24, 2013

Thabaqatus Syafi'iyah


Buku “ Thabaqatus Syafi’iyah -  Ulama Syafi’i dan Kitab-kitabnya Dari Abad ke Abad ” merupakan sebuah buku yang menghimpunkan biografi ulama dan tokoh mazhab al-Syafi’i yang telah menyumbangkan jasa yang besar kepada perkembangan mazhab al-Syafi’i dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah umumnya. Buku ini telah diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah, Indonesia.

Buku ini adalah sebuah karya al-‘Allamah KH. Sirajuddin ‘Abbas (1905-1980M), seorang tokoh mazhab Syafi’i yang terkenal di Indonesia dan nusantara amnya. Beliau seorang ulama yang produktif melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang fiqh mazhab Syafi’i dan bidang aqidah Ahli Sunnah beraliran mazhab al-Asya‘irah. Karya-karya beliau sering menjadikan rujukan masyarakat Islam di Nusantara. Selain buku ini, karya beliau yang lain - yang juga menyentuh mengenai mazhab Syafi’i ialah buku yang judul Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi’i. Buku ini juga diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah, Indonesia. (Insya Allah saya akan buat catatan ringkas mengenai buku ini pada posting yang lain). 

Sedikit catatan mengenai buku Thabaqatus Syafi’iyah..

Buku ini merupakan sebuah buku yang menghimpunkan biografi ulama mazhab Syafi’i yang paling lengkap dalam bahasa Indonesia/Melayu setakat ini. Namun begitu, kenyataan ini tidak menafikan kemungkinan adanya karya lain yang telah disusun oleh ulama lainnya.  Dalam buku ini, penyusun telah menerangkan biografi para ulama yang menjadi pendokong dan penganut mazhab Syafi’i dalam bidang fiqh serta sumbangan karya mereka dalam berbagai bidang seperti aqidah, tafsir, fiqh, hadis, sejarah dan sebagainya. Sebagaimana judulnya, para ulama Syafi’i yang disebutkan dalam buku ini merangkumi sebahagian besar ulama yang muncul sejak abad kedua Hijrah hingga abad ke 14 Hijrah, di seluruh dunia Islam termasuk di Indonesia.

Buku ini sangat penting kepada masyarakat Islam dan pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi serta pondok-pondok pesantren yang terdapat di Nusantara (baca: Asia Tenggara) secara umumnya. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mengetahui dan menghayati keikhlasan dan kesungguhan para ulama terdahulu dalam perkembangan dakwah Islamiyyah.

Sebenarnya saya belum memiliki buku ini, maklumat yang dicatatkan hanya berdasar maklumat dari internet sahaja. Buku ini, masih ada di pasaran di kedai-kedai buku di Indonesia dan boleh dibeli di kedai-kedai online (dari pengamatan saya semuanya dari Indonesia). Kemungkinan buku ini ada dijual di kedai-kedai buku di Malaysia. Hanya setakat ini, saya belum lagi menemuinya di kedai-kedai buku yang pernah saya kunjungi.
 
Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment