Sunday, August 12, 2012

MANHAJ AL-THULLAB


Kitab Manhaj al-Thullab  adalah karya Syaikh al-Islam al-Imam Abu Yahya, Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya al-Anshari al-Sunayki al-Mishri (826-926H). Manhaj al-Thullab merupakan ringkasan kepada kitab Minhaj al-Thalibin karya al-Imam Muhyiddin Abu Yahya Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi.

Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari  telah melakukan proses permurnian pada kitab tersebut dengan membuang beberapa permasalahan khilaf yang dinyatakan oleh al-Imam al-Nawawi dan hanya mengekalkan pendapat-pendapat yang muktamad sahaja. Di samping itu juga, beliau turut mempermudahkan bahasa yang terkandung di dalamnya. Hasilnya, kitab ini mendapat sambutan yang amat baik oleh para alim ulama. Seterusnya pengarang sendiri telah melakukan huraian (syarh) terhadap kitab Manhaj al-Thullab itu dan diberi judul Fath al-Wahhab Bi Syarh Manhaj al-Thullab.

Manakala ‘al-‘Allamah Zainuddin al-Malibari (987H) pula telah meringkaskan kitab Manhaj al-Thullab ini dengan karyanya Qurrah al-‘Ayn bi Muhimmah al-Din bagi memudahkan para pelajar menghafaznya. Kemudian  beliau menyusun sebuah kitab khusus bagi menghuraikan kembali karya beliau tersebut melalui kitab yang berjudul Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ayn bi Muhimmah al-Din.

Download kitab Manhaj al-Thullab di pautan:
http://www.feqhup.com/uploads/13284728093.pdf

No comments:

Post a Comment