Monday, August 27, 2012

Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfaz al-Taqrib


 
Kitab Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfaz al-Taqrib, juga dikenali sebagai  al-Qawl al-Mukhtar  Fi Syarh Ghayah al-Ikhtishar  dan  Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi ‘ala Matn al-Taqrib adalah karya Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazzi al-Syafi’i  (918H). Ia merupakan kitab yang menghuraikan kandungan kitab Matn al-Taqrib karya al-Qadhi Abu Syuja’ al-Ashbahani (500H). Huraiannya agak ringkas dan di antara kitab syarah fiqh al-Syafi’i yang paling mudah difahami.

Kitab Fath al-Qarb al-Mujib  ini sangat terkenal di kalangan ulama Syafi’i. Ia menjadi rujukan dan kitab yang di pelajari di institut-institut pengajian Islam di dunia Islam. Ia kemudiannnya telah diberi komentar (hasyiah) oleh beberapa ulama yang terkenal. Antara kitab hasyiah tersebut ialah:

1.      Hasyiah al-Birmawi; karya Burhanuddin al-Birmawi (1160H),

2.      Hasyiah al-Qalyubi; karya Syihabuddin al-Qalyubi (1069H),

3.      Hasyiah al-Ajhuri ; karya Abdul Bar bin Abdullah al-Ajhuri al-Syafi’iy (1070H)

4.      Hasyiah al-Fawa-id al-‘Aziziyyah ; karya ‘Ali bin Ahmad al-‘Azizi al-Bulaqi (1070H),

5.      Hasyiah al-Rahmani; karya Dawud bin Sulaiman al-Rahmaniy (1070H),

6.      Hasyiah al-Syubramillasi; karya Abu al-Dhiyak Nuruddin al-Syubramillasi (1087H),

7.      Hasyiah al-Shafawi; karya Mustafa bin Muhammad al-Shafawi al-Qal-’awi ( 1230H)

8.      Hasyiah al-Bayjuri ‘ala Syarh Ibn Qasim; karya Ibrahim al-Bayjuri (1277H),

9.     Qut al-Habib al-Gharib Tawsyih ‘ala Fath al-Qarib al-Mujib; karya Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi Banteni (1316H)


Kitab Fath al-Qarib al-Mujib boleh didownload pada pautan ini : PDF

No comments:

Post a Comment