Tuesday, August 7, 2012

Fath al-Jawad bi Syarh al-Irsyad


Kitab Fath al-Jawad bi Syarh al-Irsyad (فتح الجواد بشرح الإرشاد) merupakan salah satu kitab-kitab fiqh karya al-Shaykh Ibn Hajar al-Haytami yang terkenal. Fath al-Jawad adalah ringkasan kitab al-Imdad bi Syarh al-Irsyad yang juga merupakan karya beliau. Kedua-dua kitab ini adalah huraian (syarh) kepada kitab al-Irsyad karya al-Imam Isma‘il bin Abi Bakr Ibn al-Muqri al-Yamani (837H). Fath al-Jawad 'ala Syarh al-Irshad merupakan sebuah penulisan fiqh yang dikarang dengan susunan-susunan topik yang menarik dan mendapat sambutan yang baik terutamanya di Yaman.


Terdapat dua hasyiah bagi kitab ini, iaitu hasyiah yang dilakukan oleh Ibn Hajar al-Haytami sendiri dan Hasyiah al-‘Allamah al-‘Uqaybi al-Yamani. al-Imam ‘Abd Allah Ba Qushayr (1076H) telah mencuba melakukan ringkasan terhadap kitab ini tetapi beliau tidak dapat menyelesaikan usahanya itu. Fath al-Jawad 'ala Syarh al-Irshad ini berada di tangga yang kedua selepas Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj untuk dimuktamadkan pandangan-pandangan di dalamnya jika berlaku percanggahan pandangan beliau dalam karangan-karangan fiqhnya.

Namun kitab ini termasuk kitab yang jarang ditemui di pasaran maupun di tangan para pelajar fiqh Syafi'i sendiri bahkan di pesantren-pesantren/pondok-pondok juga sangat jarang ditemui kitab ini, padahal dalam Kitab Hasyiah I`anah al-Thalibin isi kitab Fath al-Jawad sangat sering dinukilkan oleh Sayydi Bakri Syatha. Al-hamdulillah sekarang kitab ini telah diterbitkan kembali oleh penerbit Dar Kutub Ilmiyah dalam tiga jilid.


Kitab ini boleh dimuat turun di sini atau di pautan berikut:  jilid 1, jilid 2, jilid 3
Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment