Monday, August 13, 2012

Irsyad 'Ibad Ila Sabil al-Rasyad

 
Kitab Irsyadul 'Ibad ila Sabil al-Rasyad (إرشاد العباد إلى سبيل ارشاد) adalah karya Syeikh Zaynuddin bin Abdul Aziz bin Zaynuddin bin ‘Ali al-Ma’bari al-Malibari.
 
Kitab ini mengandungi kumpulan hadits tentang berbagai macam perkara keagamaan. Bahagian awal perbahasan berupa masalah iman dan sebab yang membuat seseorang menjadi murtad. Dilanjutkan dengan huraian hadits-hadits yang menjelaskan tentang bersuci (taharah) beserta ragam tata caranya, mulai dari wuduk, mandi wajib, mandi biasa, hingga tayammum. Kemudian dihuraikan pula tentang fadilat (keutamaan) zikir dan berbagai macam ibadah shalat. Dari shalat fardu sampai shalat sunat, beserta bacaan-bacaannya.
 
Sebagaimana judulnya, buku ini boleh dijadikan pegangan dalam beribadah. Membimbing setiap orang untuk beribadah sesuai tuntunan Rasulullah saw. yang tercantum dalam kitab-kitab hadits.
 
Kitab Irsyad al-‘Ibad ini menjadi kitab kajian di pesantren-pesantren/pondok-pondok tradisional dan modern. Ia juga telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Terjemahan dalam bahasa Melayu/Indonesia telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan.

2 comments: