Saturday, May 5, 2018

AL-'UDDAH AL-SHUGHRA (العدة الصغرى)


Kitab al-‘Uddah al-Shughra (العدة الصغرى) adalah antara kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i yang muktamad, yang menjadi rujukan para fuqaha’. Kitab ini disusun oleh al-Imam Abu Ishaq al-Ruyani Ibrahim bin Ali bin al-Husain al-Syaibani al-Thabari (523H), yang terkenal dengan gelaran Abu al-Makarim al-Ruyani. Dengan karyanya ini, beliau disebutkan dalam kitab-kitab fiqh dengan julukan Shahib al-‘Uddah (صاحب العدة)- pengarang al-‘Uddah.

Menurut al-‘Allamah Abdul Qadir al-Mandili, jika disebutkan kitab al-‘Uddah secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah kitab al-‘Uddah al-Shughra ini.  Haji Khalifah menyebutkan dalam kitabnya Kasyf al-Dzunun (2/1129) nama kitab ini adalah al-‘Uddah – tanpa perkataan al-Shughra. Kemungkinan perkataan al-Shughra tersebut ditambahkan di hujungnya bagi membezakannya dengan kitab al-‘Uddah al-Kubra Syarh al-Ibanah[1], iaitu karya Imam Abu Abdullah al-Husain al-Thabari (495H).

Sekadar ini sahaja, maklumat yang diperolehi mengenai kitab al-‘Uddah al-Shughra (العدة الصغرى) karya Imam Abu Ishaq al-Ruyani ini. Saya belum mendapat maklumat mengenai kewujudan manuskrip atau versi cetakan bagi karya ini.

Semoga bermanfaat.

[1] Kitab al-‘Uddah al-Kubra Syarh al-Ibanah adalah huraian (syarah) bagi kitab al-Ibanah fi Furu’ al-Syafi’i, iaitu sebuah kitab fiqh dalam mazhab Syafi’i karya al-Imam Abu al-Qasim Abdul Rahman bin Muhamad Ahmad bin Fawran al-Fawrani (461H). 

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...