Monday, May 14, 2018

AL-MUQADDIMAH FI AL-FIQH (المقدمة في الفقه)


Kitab al-Muqaddimah fi al-Fiqh (المقدمة في الفقهmerupakan sebuah karya fiqh yang ringkas yang disusun berdasarkan Mazhab al-Syafi’i. Kitab ini disusun oleh al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi (849-911H). 

Kandungan kitab ini dimulai di awalnya dengan ringkasan akidah mengenai rukun iman. Kemudiannya dikuti dengan penerangan ringkas mengenai;

a) Bersuci: yang terdiri beberapa fasal, iaitu adab masuk tandas dan istinjak, 
    berwuduk dan mandi.
b) Solat: yang terdiri beberapa fasal, iaitu rukun dan sunat solat, syarat sah solat, 
     solat-solat sunat, sunat-sunat hari jumaat, rukun khutbah dan solat jenazah.
c) Puasa:  rukun dan sunat puasa.
d) Zakat fitrah.
e) Adab memberi salam
f) Larangan mengumpat dan memfitnah
g) Anjuran membaca al-Quran, berzikir, berdoa dan beristighfar.

Saya belum menemui versi cetakan kitab ini. Namun begitu, isi kandungan kitab ini boleh dibaca di pautan http://www.alukah.net/sharia/0/107000/Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...