Monday, April 23, 2018

GHAYAH AL-MARAM FI SYARH SYURUTH AL-MA'MUM WA AL-IMAM


Kitab Ghayah al-Maram fi Syarh Syuruth al-Ma’munm wa al-Imam (غاية المرام في شرح شروط المأموم والإمام) adalah sebuah karya fiqh yang disusun khusus mengenai syarat-syarat makmum dan imam dalam pelaksanaan solat berjemaah berdasarkan pandangan mazhab Syafi’i. 

Kitab ini disusun oleh al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli al-Munufi (919-1004H), sebagai huraian (syarah) bagi karya bapa beliau al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli (957H) yang berjudul Syuruth al-Ma’mun wa al-Imam (شروط المأموم والإمام). 

Dalam kitab Ghayah al-Maram ini, Imam Syamsuddin al-Ramli telah menjelaskan setiap syarat wajib dan syarat sah yang perlu dipenuhi oleh makmum dan imam dengan membawakan dalil-dalil syarak. Diterangkan juga kesannya, jika setiap syarat tersebut tidak dipenuhi oleh makmum dan imam. 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...