Thursday, April 12, 2018

TADRIB AL-MUBTADI WA TAHZIB AL-MUNTAHI


Kitab Tadrib al-Mubtadi wa Tahzib al-Muntahi (تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي ) adalah sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh Syaikh al-Islam Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin Raslan  bin Yusuf  al-Bulqini al-Syafi’i (805H). Beliau ialah seorang tokoh ulama terkenal dalam mazhab al-Syafi’i,  yang dianggap oleh para ulama sebagai Mujaddid  abad ke 8 Hijrah.

Selain judul Tadrib al-Mubtadi wa Tahzib al-Muntahi yang diberikan oleh penyusunnya, kitab ini juga terkenal dengan judul al-Tadrib fi al-Fiqh al-Syafi’i (التدريب في الفقه الشافعي) dan al-Tadrib fi al-Furu’, atau judul ringkasnya al-Tadrib (التدريب) sahaja.

Sebenarnyam penyusunan kitab al-Tadrib ini tidak sempat disiapkan oleh al-Imam Sirajuddin al-Bulqini. Namun begitu, anak beliau al-Imam ‘Alamuddin Salih bin‘Umar al-Bulqini (868H) telah berusaha menyambung usaha penyusuan kitab ini bermula dari kitab al-Nafaqat (النفقات) hingga akhir kitab ini.

Di samping kitab al-Tadribnya, al-Imam Sirajuddin al-Bulqini juga ada menyusun ringkasan bagi kitab berliau tersebut melalui karya beliau yang berjudul al-Ta’dib fi Mukhtashar al-Tadrib.

Kitab al-Tadrib ini boleh dimuat turun di pautan berikut;


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...