Tuesday, April 10, 2018

DURAR AL-SAMUTH (درر السموط)


Kitab Durar al-Samuth fi ma li al-Wuduk min al-Syuruth (درر السموط فيما للوضوء من الشروط)  adalah sebuah karya fiqh yang disusun oleh al-Imam Nur al-Din Abu al-Hasan ‘Ali bin Abdullah al-Hasani (911H). Beliau terkenal dengan gelaran al-Samhudi.

Dalam kitab ini, Imam al-Samhudi menerangkan secara khusus  mengenai syarat-syarat  sah wuduk berdasarkan pandangan para ulama mazhab Syafi’i.

Kitab ini boleh dimuat turun di SINISemoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Hishn al-Hashin (الحصن الحصين )

Kitab al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin ( الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ) adalah sebuah karya yang menghimpunkan zik...