Tuesday, April 24, 2018

MAZID AL-N'IMAH LI JAM' AQWAL AL-AIMMAH


Kitab Mazid al-Ni’mah li Jam’i Aqwal al-Aimmah (مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة) adalah sebuah karya fiqh perbandingan mazhab (فقه مقارن) yang menghimpunkan pandangan para ulama mazhab yang empat (المذاهب الأربعة) mengenai beberapa permasalahan fiqh, khususnya yang berkaitan fiqh ibadat. Kitab Mazid al-Ni’mah ini disusun oleh Syaikh Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Syafi’i al-Mishri (1170H), seorang ulama mazhab Syafi’i yang terkenal pada zamannya.

Dalam muqaddimah kitabnya, Syaikh Husain al-Mahalli telah menerangkan sebab yang mendorong beliau menyusun kitab ini;

فقد سألني بعض الأحباب، وفقه الله للصواب، وحماه من الزيغ والارتياب، أن أجمع له ربع العبادات في هذا الكتاب على
المذاهب الأربعة حسب الأبواب، فأجبته لذلك مستعينا بالله القادر المالك، وسميته ب مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة                  

“ Sesungguhnya telah meminta kepadaku sebahagian murid-murid yang disayangi…… agar aku  menyusun sebuah kitab mengenai bahagian ibadat  berdasarkan  pandangan mazhab yang empat, yang disusun mengikut bab-bab tertentu. Maka aku menyahut permintaan tersebut dengan mengharapkan pertolongan Allah … dan aku namakannya dengan judul مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة.

Di antara metode yang digunakan oleh Syaikh Husain al-Mahalli dalam penulisan kitab ini ialah;
a)   Beliau menyebutkan  dahulu permasalahan fiqh yang disepakati para ulama, jika ada.
b) Kemudian baru disebutkan perbezaan pendapat para imam mengenai sesuatu masalah. Jika para imam mazhab diriwayatkan mempunyai dua pendapat atau lebih dalam sesuatu permasalahan, kadang kala penyusun akan menerangkan pendapat yang paling sahih.
c)  Kadang kala disebutkan juga pendapat para fuqaha dari kalangan sahabat dan tabi’in, serta pendapat para mujtahidin dari setiap mazhab yang menyalahi  para imam mazhab.
d)  Setiap permasalahan yang disebutkan dalam kitab ini, tanpa menerangkan dalil atau sandaran hukumnya dari al-Quran dan hadis (مجردة عن الأدلة).

Untuk dikongsi bersama , manuskrip kitab مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة  ini boleh dimuat turun  di sini, SINIKitab ini boleh dibaca secara 0nlie di مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة  dan SINI

Semoga bermanfaat

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...