Friday, April 27, 2018

AL-RASA-IL AL-ZAHABIYYAH FI MASA-IL AL-DAQIQAH


Kitab  al-Rasa-il al-Zahabiyyah fi al-Masa-il al-Daqiqah al-Manhajiyyah (الرسائل الذهبيه في المسائل الدقيقه المنهجية)  sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-‘Allamah al-Sayyid Mushthafa bin Hanafi al-Zahabi al-Mishri al-Syafi’i (1280H).

Kandungan kitab ini menampilkan beberapa huraian terhadap sebahagian isi kandungan kitab Manhaj al-Thullab karya Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (826-926H). Di antara permasalahan fiqh yang dibincangkan dalam kitab ini ialah mengenai bab taharah (bersuci), hukum janabah, jual beli, iktikaf dan musafir.

Kitab al-Rasa-il al-Zahabiyyah ini telah diterbitkan dan dicetakkan bersama kitab  Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab  (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب).


Boleh muat turun kitab al-Risalah al-Zahabiyyah ini bersama cetakan kitab Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab di pautan https://books.moswrat.com/moswrat.com-wq-8980.pdf

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...