Saturday, August 4, 2018

AL-MAWA'IZ FI AL-AHADITS AL-QUDSIYYAH (المواعظ في الأحاديث القدسية)


Kitab al-Mawa’iz Fi al-Ahadits al-Qudsiyyah (المواعظ في الأحاديث القدسية) adalah sebuah karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H).

Kandungan kitab ini mengemukakan 38 maw-‘izah (pengajaran / nasihat) yang disebutkan oleh Imam al-Ghazali sebagai Hadits al-Qudsi. Namun begitu, hadis-hadis yang disebutkan sebagai hadis Qudsi ini tidak diberikan sanad dan tidak pula disebutkan sumbernya, sama ada kitab-kitab Hadits Kutub al-Sittah (kitab-kitab hadis oleh 6 Imam yang masyhur) atau selainnya. Bahkan dalam kitab ini, Imam al-Ghazali menggunakan sandaran terus kepada Allah SWT dengan menggunakan rangkai kata; “ Berfirman Allah Ta’ala”   (يقول الله تعالى).

Menurut al-Fadhil Ustaz Abdullah al-Qari dalam pendahuluan terjemahan kitab ini dalam bahasa Melayu;

Setelah membuat sedikit kajian, kami mendapati sebahagian kecil isi nasihat yang berupa hadits Qudsi tadi adalah terdapat sedikit persamaannya dengan sebahagian hadits Qudsi yang terdapat dalam sebahagian kitab-kitab Sunan, manakala yang lainnya diambil atau ada persamaan dengan ayat-ayat suci al-Quran.

Namun begitu, ianya lebih merupakan nasihat-nasihat yang bertaburan daripada isi kitab al-Zabur dan al-Tauraah yang menjadi warisan orang-orang Bani Israil. Ini terbukti, antara lain dia menggunakan kata-kata;  يابن آدم , ياأيها الناس , ياموسى بن عمران .

Berdasarkan kitab yang ditahkik oleh Dr. Abdul Hamid Solih Hamdan dan diterbitkan oleh Darul Mishriyyah al-Lubnaniyyah, dengan cetakan pertamanya - tebal kitab ini adalah 88 halaman.

Kandungan kitab al-Mawa’iz Fi al-Ahadits al-Qudsiyyah ini boleh dibaca di pautan   http://www.khatmiya.com/vb/showthread.php?t=5840


Terjemahan kitab ini..

Dalam koleksi saya ada sebuah edisi terjemahan kitab al-Mawa’iz Fi al-Ahadits al-Qudsiyyah ini. Buku yang berjudul “ 529 Pengajaran Samaawi Penggerak ‘Amal ” ini merupakan sebuah karya terjemahan oleh al-Fadhil Ustaz Abdullah Al-Qari bin Hj Salleh. Terjemahan ini berdasarkan kitab edisi Arab yang ditahkik oleh Dr. Abdul Hamid Solih Hamdan dan diterbitkan oleh Darul Mishriyyah al-Lubnaniyyah (cetakan 1).

Buku setebal 82 halaman ini, diterbitkan sendiri oleh penterjemahnya melalui syarikat penerbitannya Pustaka Angkatan Sayap Islam (ASA), Kubang Kerian, Kelantan dengan cetakan pertama tahun 1992.

Sekadar pengamatan saya, buku ini mungkin belum diterbitkan kembali oleh penterjemahnya atau mana-mana syarikat penerbitan lain.  Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...