Thursday, February 9, 2017

KAJIAN KITAB MUNYAH AL-MUSHALLI SIRI 13


Tanggungjawab Pemerintah menghukum orang yang meninggalkan sembahyang[1]

وعلى ولاة الأمور أن يحملوا العامة على فعل الصلاة المكتوبة.

Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan muslimin, bahawa menyuruh dan menanggungkan akan segala umat yang umum atas pekerjaan sembahyang yang lima waktu [dan jamaah dan jumaat demikian jua.[2]


 وعليهم أن يعاقبوا من تركها كسلاً بالقتل، وذلك بعد الاستتابة إن لم يتب .

Dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya sebab segan[3]  bukan ingkar, disuruh taubat dan sembahyang. Jikalau tiada mengikut, dibunuhnya akan dia atau diperangnya atau lainnya hingga mereka itu mengerjakan dia[4].


وعلى الولاة إثم عظيم وحرج، إذا سكتوا عن ذلك مع العلم وقصروا في القيام به.

Dan haram lagi berdosa apabila diam oleh orang yang memerintahkan pekerjaan umat daripada orang yang besar-besar [seperti raja][5], jika mengetahui akan mereka itu tiada mengerjakan yang tersebut itu.


ولا رخصة لهم في ترك ذلك وما يجري مجراه من أمور الدين[6].

Dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu [daripada zakat dan puasa dan lainnya seperti sembahyang jua.][7][1] al-Nashaih (hal. 144), HWM Shaghir (hal. 106), S.Ahmad Semait (hal. 164).

[2] Petikan dalam [  ] adalah tambahan oleh Syaikh Daud al-Fathani

[3] Malas.

[4] Syaikh Daud Fathani tidak menterjemahkan petikan ini secara harfiah, tetapi dengan beberapa huraian tambahan.

[5] Tambahan Syaikh Daud Fathani.

[6] Teks ini merupakan petikan terakhir  bab Sembahyang dalam kitab al-Nashaih.

[7] Tambahan oleh Syaikh Daud al-Fathani.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...