Tuesday, February 7, 2017

KAJIAN KITAB MUNYAH AL-MUSHALLI SIRI 10


Hukum Meninggalkan Sembahyang Fardhu[1]


ثم اعلم[2] أن من أنكر المنكرات، وأكبر الكبائر، وأفحش المحرمات: ترك بعض المسلمين للصلوات المكتوبات،

Maka adalah ia [meninggalkan sembahyang lima waktu][3] daripada yang terlebih diingkar daripada segala yang mungkar dan terlebih akbar daripada kabair dan terlebih afhasy daripada segala muharramat[4].


 وقد ورد عن رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم- الأحاديث الصحيحة الكثيرة بكفر تارك الصلاة .
Dan telah datang hadis [shahih yang banyak][5] daripada Rasulullah saw dengan mengkufurkan orang yang meninggalkan sembahyang.

وقال عليه الصلاة والسلام
: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر).

Sabda Nabi saw; “ Bermula janjian yang antara kami dan antara mereka itu sembahyang, maka barang siapa meninggalkan dia, maka sanya telah kufur ia ”. [R. Ahmad dan Ashhab al-Sunan]


وقال عليه الصلاة والسلام :((من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر جهاراً).

Dan lagi sabda Nabi saw; “ Barangsiapa meninggalkan sembahyang dengan sengahaja[6], maka sanya telah kafir hal keadaannya nyata ”. [R. al-Thayalisi dari Anas bin Malik] 


وفي الحديث الآخر: (من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله).

Dan pada hadis yang lain;  “ Barang siapa meninggalkan sembahyang maka sungguhnya telah lepaslah ia daripadanya janjian Allah Ta’ala dan janjian Rasul-Nya ”. 


وقال عليه الصلاة والسلام : (من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نوراً ولا برهاناً ونجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف).

Dan lagi sabda Nabi saw; “ Barang siapa memeliharakan atas sembahyang adalah ia baginya nur dan burhan [yakni petunjuk][7] dan kelepasan pada hari kiamat. (dan) barang siapa  tiada memeliharakan atasnya, tiada ada nurnya dan burhan dan kelepasan dan adalah pada hari kiamat serta Fir’aun dan Qarun dan Haman dan Ubai anak Khalaf ”.[R. Ahmad dan Ibn Hibban daripada Abdullah bin Amru al-‘Ashr]فقد وقع التصريح من رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم- بكفر تارك الصلاة وكذلك ورد عن الصحابة والسلف الصالح حتى قال بعضهم :       

Maka sungguhnya telah dinaskan daripada beberapa hadis Rasulullah saw dengan kufur yang meninggalkan sembahyang dan demikian lagi datang daripada beberapa ahabat dan Salaf  yang soleh-soleh hingga berkata setengah daripada mereka itu;     


 ما سمعت أصحاب رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم- يقولون في شيء من الأعمال: إن تركه كفر إلا الصلاة ،

Tiada aku dengar Shahabat saw berkata mereka itu pada suatu daripada segala amal jika meninggalkan dia jadi kafir melainkan sembahyang ”.


 فإياك وترك الصلاة أو ترك شيء منها!

Maka takut olehmu! Kemudian maka takut pada meninggalkan sembahyang atau meninggalkan suatu daripadanya.


فإن فعلت ذلك فقد هلكت مع الهالكين، وخسرت الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

Maka bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, maka sungguhnya binasalah engkau dunia dan akhirat. Maka yang demikian itu ialah orang yang kerugian yang amat nyata.

[1] al-Nashaih (hal. 142-143), HWM Shaghir (hal 103-106), S.Ahmad Semait (hal. 161-162).

[2] Perkataan (ثم اعلم) telah ditinggalkan oleh Syaikh Daud. Beliau telah membuat penukilan berdasarkan kesesuaian dengan susunan kitabnya. Perlu diingat dalam penyusunan kitab ini,  beliau tidak menterjemahkan kitab al-Nashaih, tetapi memetik beberapa isi kandungannya dan menyusunnya kembali dalam bahasa Melayu mengikut idea penyusunan tersendiri.

[3] Perkataan dalam [  ] adalah tambahan pentahkik. Syaikh Daud tidak menyebutnya di sini kerana ia telah disebutkan dalam ayat sebelumnya mengikut susunan kitab Munyah al-Mushalli. Lihat HWM Shaghir (hal. 102).  Ia merupakan ringkasan maksud bagi teks asalnya ( ترك بعض المسلمين للصلوات المكتوبات،: Sebahagian orang Islam telah nmninggalkan sembahyang yang fardhu ).

[4] Petikan “ daripada  ………………….muharramat” adalah terjemahan bagi bahagian awal teks Arabnya iaitu (أن من أنكر المنكرات، وأكبر الكبائر، وأفحش المحرمات). Di sini, Syaikh Daud telah membuat perubahan susunan ayat asalnya.

[5] Tambahan pentahkik bagi teks asalnya (الصحيحة الكثيرة) yang ditinggalkan oleh Syaikh Daud al-Fathani.

[6] Sengahaja adalah sebutan asal dalam kitab Munyah al-Mushalli. Dalam sebutan kini, ia disebut sebagai sengaja. Lihat HWM Shaghir, hal 103.

[7] Huraian Syaikh Daud Fathani bagi perkataan burhan.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...