Thursday, May 9, 2013

Fatawa wa Masail Ibn al-Shalah


Kitab Fatawa wa Masa-il Ibn al-Shalah  فتاوى ومسائل ابن الصلاح  merupakan sebuah karya Imam Ibn al-Shalah atau nama lengkapnya Taqiyyuddîn Abu ‘Amr Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-Kurdi al-Syahrazuri (577-643H). Seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fiqh  al-Syafi’iyyah. Nama beliau banyak disebut oleh para ulama Syafi’iyyah dalam kitab-kitab mereka.  

Kitab Fatawa wa Masa-il Ibn Shalah adalah sebuah kitab yang masyhur dalam mazhab al-Syafi’i yang menghimpunkan fatwa-fatwa Ibn al-Shalah dalam empat bab (bidang) iaitu tafsir, hadist, ushul dan fiqh. Kitab ini bukanlah disusun secara langsung oleh Ibn al-Shalah, namun ia sebenarnya disusun oleh murid dan sahabat beliau, iaitu Syeikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi. Beliau merupakan pembantu kepada Ibn al-Shalah di Madrasah al-Rawahiyyah. Beliau bersama Ibn al-Shalah selama 20 tahun. 

Kitab fatawa ini, kemudiannya telah diberikan komentar (hasyiah) oleh Ibn al-Ustaz al-Asadi, Kamaluddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdullah bin Abdul Rahman (662H) melalui karya al-Hawasyi  ‘ala Fatawa Ibn al-Shalah.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kandungan kitab Fatawa Ibn al-Shalah ini, pembaca yang memahami bahasa ‘Arab boleh men-downlod dan membaca kitab ini di pautan di bawah. Kitab versi PDF ini merupakan kitab yang di-scan dari kitab yang ditahqiq oleh Dr. ‘Abdul Mu’thi Amin Qal’aji dengan judul “ Fatawa wa Masa-il Ibn al-Shalah fi al-Tafsir, wa al-Hadits wa al-Ushul wa al-Fiqh ”. Bersama kitab ini juga dilampirkan di awalnya kitab Adab al-Mufti wa al-Mustafti, iaitu kitab karya Ibn al-Shalah juga. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Ma’rifah, Beirut Lubnan dengan cetakan pertamanya pada tahun 1986M.


No comments:

Post a Comment