Sunday, May 26, 2013

Fatawa Imam al-Ghazali

 
Kitab Fatawa Imam al-Ghazali merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan beberapa fatwa-fatwa Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi (450-505H) mengenai masalah fiqh menurut mazhab al-Syafi’i. Dalam kitab ini terdapat sebanyak 190 masalah yang telah dihuraikan Imam al-Ghazali berdasarkan persoalan-soalan yang dikemukakan kepada beliau.
 
Sebagaimana yang kita ketahui Imam al-Ghazali adalah seorang ulama fiqh terkemuka dalam mazhab al-Syafi’i. Kitab-kitab fiqh karyanya seperti al-al-Basith, al-Wasith dan Wajiz telah menjadi rujukan utama para ulama selepas beliau.

Kitab Fatawa ini boleh dikategorikan sebagai kitab yang langka, kerana susah untuk dapatkannya.  Tidak sebagaimana kitab-kitab beliau yang lain seperti Ihya’ ‘Ulumiddin dan karya-karya tasawwufnya banyak beredaran di pasaran, sama ada dalam bahasa ‘Arab maupun terjemahannya dalam berbagai bahasa.
 
Setakat maklumat yang saya dapati terdapat sebuah edisi kitab ini yang telah cetak dan telah dicopy dalam file PDF. Kitab ini telah dtahqiq oleh Musthafa Mahmud Abu Shawi dan diterbitkan oleh Ma’ahad al-‘Ali al-‘Alami li al-Fikr wa al-Hadharah al-Islamiyyah (ISTAC), Kuala Lumpur pada tahun 1996.  Bagi mendapat maklumat lanjut mengenai kitab ini dan membaca isi kandungannya, sila download kitab ini pada pautan di bawah. Semoga dengan adanya kitab ini boleh menjadikan wasilah keberkahan dan mengabadikan ilmu-ilmu para ulama yang menjadi para pewaris para Nabi.
 فتاوى الإمام الغزالي - رحمه الله
حققه: مصطفى محمود أبو صوى.
طبعة: المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية,
كوالا لمبور - ماليزيا.
Download Kitab PDF

Maklumat awal mengenai kitab Fatawa al-Ghazali ini, saya dapati dari http://kitab-islami.blogspot.com/2013/04/download-kitab-fatawa-imam-al-ghazali.html. Namun begitu, artikel di atas saya telah susun kembali dengan beberapa tambahan berdasarkan tela’ah  ringkas saya terhadap kitab tersebut.  Maklumat lanjut mengenai kitab ini juga boleh dibaca di http://www.ghazali.org/site-ms/oeuvre-j.htm. Semoga bermanfaat.
 

No comments:

Post a Comment