Saturday, March 30, 2013

Lisan al-'Arab

 
Kitab Lisan al-‘Arab (لـسـان الـعـرب ) karya Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Ali, yang dikenali dengan Ibn Manzur  إبـن مـنـظـور  (1233-1312M/ 711 H), merupakan sebuah kamus bahasa ‘Arab yang paling masyhur di kalangan ulama dan penuntut ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi para pengkaji dalam menentukan maksud sesuatu lafaz atau kalimah dalam bahasa ‘Arab.

Menurut para pengkaji leksikografi ‘Arab, kaedah penyusunan asal Kitab Lisan al-‘Arab yang dibuat oleh Ibn Manzur adalah berdasarkan akhiran kalimah. Namun, untuk memudahkan pencarian kalimah ‘Arab dan memastikan ia sentiasa dimanfaatkan, pihak penerbitan telah menukarkan bentuk susunan yang asal kepada susunan abjad yang normal.

Kitab Lisan al-‘Arab agak tebal halamannya. Ia telah diterbitkan dengan bilangan jilidnya yang berbeza-beza mengikut berbezanya syarikat penerbitannya.

Kitab ini boleh dibaca secara online  di Read online , dan boleh didownload di PDF.

No comments:

Post a Comment