Friday, March 22, 2013

al-Luma' fi al-Tashawwuf


 Kitab al-Luma’ fi al-Tashawwuf  (   كتاب اللمع فى التصوف ) merupakan kitab induk yang menjadi rujukan utama mengenai sejarah tasawuf Islam. Kitab al-Luma’ merupakan karya al-Syaikh Abu Nashr ‘Abdullah bin ‘Ali al-Sarraj al-Thusi.

Kandungannya memuatkan berbagai maklumat penting mengenai tasawwuf, yang dinilai sangat khusus dan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab kerohanian Islam yang lain. Bahkan, ia juga dianggap sebagai rujukan tasawwuf Islam yang paling awal,rujukan terbesar, terpercaya, paling lengkap materinya dan paling murni ajaran-ajarannya, sama ada dari aspek zahir lafaznya (baca: teks) atau makna sebaliknya.

Penulis al-Luma', mampu menggambarkan secara elok kepada kita tentang pokok-pokok ajaran tasawwuf yang benar. Dia berusaha menerangi nilai spiritual dan kehidupan dalam cakrawalanya yang didukung dengan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah serta dalil-dalil ilmiah dan dzauqiyyah (citarasa kalbu). Melalui karya ini, tampaklah pada kita wajah tasawwuf Islam yang benar, sebagaimana dilakukan orang-orang yang menempuh Jalan Tuhan (Salik).
 
Penulisan kitab ini juga bertujuan dalam menentukan kaedah-kaedah dan dasar-dasar tasawwuf yang bersih, yang mengekspresikan tentang spiritual al-Qur'an dan esensi al-Sunnah, pokok-pokok ajaran akhlak dan keimanan berdasarkan nilai spiritual dan petunjuk Rasulullah saw.

Kitab ini sangat masyhur di kalangan ulama, khususnya ulama tasawwuf dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia. Kitab ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu/Indonesia.

Kitab ini boleh didownload di pautan berikut;  

  1. http://archive.org/details/kitaballuma00sarruoft
  2. http://read.kitabklasik.net/2009/03/al-lama-al-siraj-al-thusi.html
Setelah saya seach di internet, saya dapati terjemahan kitab ini ada dijual secara online di pautan http://www.kiosislami.com/776,terjemah-kitab-al-luma-rujukan-lengkap-ilmu-tasawuf-karya-abu-nashr-as-sarraj.html .

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment