Sunday, March 3, 2013

Syarh 'Umdah al-Ahkam


Kitab Syarah Umdatul Ahkam (    شـرح عـمـدة الأحـكـام  )  karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di ini merupakan syarah (huraian) matan hadis-hadis hukum dari kitab 'Umdatul Ahkam susunan al-Hafiz al-Faqih 'Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah (Wafat: 600H). Hadis-hadis dalam kitab 'Umdatul Ahkam tersebut adalah hadis-hadis sahih semuanya lagi disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan hal-ehwal hukam-hakam fiqh Islam.

Syarah dan ta'liq dalam kitab Syarah ini adalah penjelasan dan huraian hadis-hadis 'Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Syaikh al-Sa'di ketika hayatnya di dalam siri-siri pengajian beliau di Masjid Jami' Unaizah yang dicatat oleh salah seorang pelajar senior beliau, iaitu Syaikh 'Abdullah B. Muhammad al-Auhali rahimahullah (Wafat: 1408H). Perbahasan yang beliau sampaikan ini kaya dengan perbahasan-perbahasan fiqh yang penting yang wajib diektahui oleh kaum muslimin khususnya. Apatah lagi, ianya merangkumi perkara-perkara asas yang amat diperlukan oleh setiap umat Islam khasnya para penutut ilmu dan para pemula.

Keistimewaan Syarah Syaikh al-Sa'di ini terletak pada kaedah penyampaiannya. Ia disampaikan secara ringkas, santai, tetapi padat dengan maklumat lagi mudah difahami. Ini maklum difahami oleh para peneliti dan pembaca kitab-kitab karya Syaikh As-Sa'di contohnya sebagaimana kitab Tafsir beliau yang cukup terkenal, iaitu Tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fii Tafsir Kalam Al-Mannan. Perbahasannya begitu sesuai sebagai rujukan dan bacaan berjadual setiap umat Islam, baik yang baru hendak bermula mahupun yang hendak menambahkan lebih maklumat ilmu-ilmu dalam bidang hukum-hakam fiqh.

Di samping perbahasan-perbahasan fiqh secara umum, kitab ini juga turut membentangkan kaedah-kaedah fiqh yang penting lagi amat bermanfaat. Sekaligus amat membantu para pembaca mendapatkan lebih maklumat tidak hanya sekadar fiqh hukum, tetapi juga kaedah penggalian hukum-hakam fiqh tersebut. Selain itu, ilmu-ilmu aqidah yang murni juga turut diterapkan secara tidak langsung dalam bahagian-bahagian tertentu perbahasan di dalam kitab ini.

Sebagaimana kitab-kitab fiqh yang lain umumnya, perbahasan di dalam kitab Syarah ini disusun berdasarkan tematik fiqh yang maklum. Dimulai dari perbahasan thaharah, solat, zakat, puasa, haji, jual-beli, pernikahan, nadzar, makanan dan minuman, hudud, qishash, susuan, li'an, sumpah, pakaian, dan beberapa lagi lainnya.
 

No comments:

Post a Comment