Friday, June 8, 2018

TAHRIR LUGHAT AL-TANBIH (تحرير لغات التنبيه)


Kitab Tahrir Lughat al-Tanbih (تحرير لغات التنبيه ) atau judul lainnya al-Tahrir fi Syarh Alfazh al-Tanbih (التحرير في شرح ألفاظ التنبيه) merupakan sebuah karya al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H).

Kitab ini disusun oleh Imam al-Nawawi bagi menghuraikan lafaz-lafaz atau istilah-istilah tertentu yang terdapat di dalam kitab al-Tanbih (التنبيه), karya al-Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi al-al-Fairuzabadi (393-476H). 

Kitab ini sangat penting bagi para ulama fiqh dan pelajar yang ingin mempelajari dan mendalami kitab al-Tanbih, kerana ia merupakan sebuah kamus istilah fiqh mazhab Syafi’i secara umumnya dan bagi kitab al-Tanbih khususnya.

Kitab ini boleh dibaca secara online di pautan http://shamela.ws/browse.php/book-7043  dan juga boleh dimuat turun edisi fail pdf di  pautan تحرير لغات التنبيه . 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...