Friday, June 22, 2018

MUFID 'AWAM AL-MUSLIMIN (مفيد عوام المسلمين)


Kitab Mufid Awam al-Muslimin (مفيد عوام المسلمين) atau judul ringkasnya Mufid al-Awam (مفيد العوام) merupakan sebuah kitab menerangkan mengenai bidang akidah dan bidang fiqh berdasarkan mazhab al-Syafi’i. 

Kitab ini disusun oleh al-‘Allamah Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Lathif al-Jardani al-Husaini al-Diyamthi (1331H) sebagai huraian ringkas bagi sebuah karya beliau sendiri yang berjudul Mursyid al-Anam ila ma Yajib Ma’rifatuh min al-‘Aqa-‘id wa al-Ahkam (مرشد الأنام إلى ما يجب معرفته من العقائد والأحكام).

Selain kitab Mufid al-Awam ini, al-‘Allamah al-Jardani ada menyusun kitab lain yang lebih besar dan panjang huraiannya sebagai kitab syarah bagi kitab Mursyid al-Anam. Kitab ini berjudul Fath al-‘Allam Syarh Mursyid al-Anam (فتح العلام شرح مرشد الأنام).

Semoga bermanfaat.


No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...