Wednesday, September 13, 2017

Fath al-‘Allam Syarh Mursyid al-Anam (فتح العلام شرح مرشد الأنام)


Kitab Fath al-‘Allam Syarh Mursyid al-Anam ila ma Yajib Ma’rifatuh min al-‘Aqa-‘id wa al-Ahkam (فتح العلام شرح مرشد الأنام إلى ما يجب معرفته من العقائد والأحكام) adalah sebuah karya al-‘Allamah Syaikh  Muhammad bin Abdullah bin Abdul Lathif al-Jardani al-Husaini al-Diyamthi (1331H) yang menerangkan mengenai bidang akidah dan bidang fiqh berdasarkan mazhab al-Syafi’i. 

Syaikh Muhammad al-Jardani telah menyusun kitab Fath al-‘Allam ini sebagai kitab huraian (syarah) bagi sebuah karya beliau sendiri yang berjudul Mursyid al-Anam ila ma Yajib Ma’rifatuh min al-‘Aqa-‘id wa al-Ahkam (مرشد الأنام إلى ما يجب معرفته من العقائد والأحكام).

Kitab ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut;


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Manzhumah fi al-Shuwar allati Yastahibb Fiha al-Wudhuk

Kitab Manzhumah fi al-Shuwar allati Yastahibb Fiha al-Wudhuk ( منظومة في الصور التي يستحب فيها ) , adalah sebuah karya fiqh mazhab Sya...