Monday, June 25, 2018

AL-MU'IN AL-MUBIN (المعين المبين)


Kitab al-Mu’in al-Mubin  (المعين المبين) atau judul lengkapnya Pelajaran Fiqh al-Mu’in al-Mubin merupakan sebuah kitab  fiqh yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu ( asalnya tulisan Jawi) oleh Ustaz Syarif Zaini Daud. 

Kitab ini diterjemahkan dari kitab asalnya yang juga berjudul al-Mu’in al-Mubin (المعين المبين) atau judul lengkapnya al-Durus al-Fiqhiyyah al-Mu’in al-Mubin (الدروس الفقهية المعين المبين), karya Syaikh Abdul Hamid Hakim (1893-1959M), yang bergelar Tuanku Mudo, seorang seorang ulama terkemuka Indonesia yang berasal dari Minangkabau (Sumatera Barat). Beliau terkenal sebagai ulama usul fiqh yang telah meninggalkan beberapa  karya dalam bidang usul fiqh, iaitu kitab Mabadi’ Awaliyyah, al-Sulam dan al-Bayan.

Kitab ini terbahagi kepada 4 jilid.  Di antara kandungan jilid 1 adalah berkenaan: Kitab Ath Thaharah (Hukum Bersuci) dan Kitab Ash-Shalat (Bicara Sembahyang)

Manakala jilid ke-2 adalah berkenaan: Sambungan Kitab Ash-Shalat, Kitab Al-Jana'iz (Perkara Mati), Kitab Az-Zakat (Darihal Zakat), Kitab Asy-Syiam (Darihal Puasa) dan Kitab Al-Hajj Wal `Umrah (Darihal Haji dan `Umrah).

Kandungan jilid ke 3 adalah berkenaan : Kitab Mu'amalat (kerja-kerja Hidup), Kitab Umra dan Ruqba, Kitab Hibah-sedekah-Hadiah, Kitab Al-Wadi'ah (Barang Petaruhan), Kitab Luqatah, Kitab Ihya' Al-Mawat, (Menghidupkan Bumi Yang Mati), Kitab Bai' Al-Ikrah (Beli paksa), Kitab AI-Ghashab (Rampasan) Kitab Al-Washaya (Wasiat-Wasiat), Kitab Waqaf, Kitab Ath-Tha'am (Darihal Makanan), Kitab Udhiyyah (Penyembelihan) dan Ash-Shaid.

Manakala jilid ke 4 pula membicarakan berkenaan: Kitab An-Nikah, Kitab Ath-Thalaq, Kitab Mut'ah, Kitab Khulu' , Kitab IIa', Kitab Zihar, Kitab Qazaf (Tuduhan), Kitab Li'an, Kitab khiyar (sebab-sebab khiyar Di dalam Nikah), Kitab `Iddah, Kitab Ruju', Kitab Al-Hadhanah (Asuhan) dan Kitab Aqiqah.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, kitab terjemahan asal kitab ini adalah dalam tulisan jawi, tetapi memandangkan kebanyakan generasi sekarang ini yang kurang mahir dalam tulisan jawi, maka Ustazah Noraine Abu telah menyalinnya dari tulisan jawi ke tulisan roman tanpa sebarang pindaan daripada teks asal agar mudah bagi mereka untuk mengikuti setiap perkataan yang terdapat di dalam teks asal. Kitab edisi rumi ini telah diterbitkan oleh Syarikat Al Hidayah House Of Publishers Sdn.

Muat turun kitab al-Muin al-Mubin fi al-Fara-idh (المعين المبين في الفرائض) karya Syaikh Abdul Hamid Hakim di SINI.

Semoga bermanfaat. 

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...