Sunday, June 3, 2018

KASYFUL KIRAM (كشف الكرام)


Kitab Kashful Kiram fi Bayan Niat Takbiratil Ihram (كشف الكرام في بيان نية تكبيرة الإحرام) adalah sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i yang disusun dalam bahasa Melayu (Jawi) oleh Syeikh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin al-Asyi, seorang ulama terkenal  dari Acheh, Indonesia.

Kitab ini membincangkan tentang masalah niat ketika takbiratul ihram yang sering menjadi perselisihan di dalam masyarakat ketika itu. Hal ini nampak jelas dengan pengakuan Syeikh sendiri dalam muqaddimah kitab beliau dengan katanya :

Setelah aku lihat akan beberapa manusia bersalah-salahan mereka itu pada niat tatkala takbiratul ihram maka aku kehendaki bahawa aku perusaha satu kitab yang kecil pada menguraikan maksud dan aku namai akan dia ‘Kashful Kiram pada menyatakan niat takbiratul ihram’ [Kashful Kiram, hal. 2].

Maka dengan penyusunan kitab ini dapat memberi kefahaman kepada masyarakat tentang tuntutan sebenar niat ketika takbiratul ihram dan hukum hakam yang berkaitan dengannya.


No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...