Saturday, June 30, 2018

FATWA SYAIKH ABDUL QADIR AL-MANDILI


Kitab “ Beberapa Mutiara yang Bagus Lagi Indah”  atau “ Beberapa Masalah yang Penting Lagi Mudah ”  adalah sebuah kitab yang disusun oleh al-‘Allamah Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili al-Indonesi (1910-1965) seorang ulama terkenal di Makkah al-Mukarramah. 

Kitab ini mengandungi fatwa-fatwa atau jawapan-jawapan Syaikh Abdul Qadir al-Mandili bagi beberapa persoalan penting yang berlaku pada zamannya. Jawapan-jawapan yang bersifat kontemporari ini disusun atur berdasarkan bab-bab tertentu, iaitu; Bab Tauhid (11 soalan), Bab Hadith (4 soalan), Bab Khurafat ( 5 soalan), Bab Toharah (4 soalan), Bab Solat (7 soalan), Bab Janazah (6 soalan), Bab Jumaat ( 5 soalan), Bab Zakat-Puasa-Hajj (8 soalan), Bab Muamalat (4 soalan), Bab Nikah Dan Talak (3 soalan), Bab Tibb (3 soalan),  Bab Tho'am Wa Syarab Wa Libas (3 soalan), Bab Bermazhab (3 soalan) dan Bab  Siasah (politik) (13 soalan).  

Kitab ini selesai ditulis pada waktu Asar 9 Zulkaedah 1379H/ 1959M dan dicetak dengan tulisan Jawi berbahasa Melayu setebal 12 halaman.

al-‘Allamah Syaikh Muhammad Idris al-Marbawi (1989) telah memberi penghormatan kepada al-Mandili dengan menyebutkan;  

Kitab yang bernama Beberapa Mutiara yang Bagus Lagi Indah atau Beberapa Masalah yang Penting Lagi Mudah yang telah dihimpunkan dia oleh Tuan yang sangat alim daripada ulama Melayu, lagi cukup mahir dalam segala ilmu syarak, dan Tuan Guru yang masyhur mengajar di dalam Masjid al-Haram dan pengarang beberapa kitab ilmu syarak di dalam negeri Makkah al-Mukarramah iaitu Sahib al-Fadilat al-Shaikh Abd al-Qadir bin Abd al-Muttalib al-Mandili al-Indonesi kiranya dibanyakkan Allah Taala ulama kita seumpamanya ”.

Untuk mengetahui beberapa contoh isi kandungan kitab ini, sila baca di pautan http://pusakamoyang.blogspot.com/p/koleksi-fatwa-syeikh-abdul-qadir-bin.html.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...