Wednesday, June 27, 2018

MASA'IL AL-MUHTADI LI IKHWAN AL-MUBTADI


Kitab Masa-il al-Muhtadi Li Ikhwan al-Mubtadi (مسائل المهتدي لاخوان المبتدي) adalah sebuah kitab yang ringkas,  yang membicarakan mengenai akidah dan hukum fiqh berdasarkan mazhab Syafi’i  yang disusun  dalam bentuk soal-jawab.

Penyusun kitab ini tidak diketahui dengan pasti, kerana penyusunnya tidak menyebutkan namanya, sama ada di bahagian pendahuluan kitab ataupun di bahagian akhir kitab sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para penulis kitab-kitab yang lain. Namun begitu, menurut beberapa sumber –kitab Masa-il al Muhtadi ini – merupakan karya Syaikh Muhammad Baba Daud Rumi atau Syaikh Baba Daud al-Jawi ibnu Ismail ibnu Agha Mustafa ibnu Agha Ali ar-Rumi[1], seorang ulama Aceh keturunan Turki yang yang kuburannya berada di Banda Aceh. Beliau merupakan murid langsung dari ulama besar Aceh, Syaikh Abdul Rauf al-Singkili (1615-1693), iaitu pengarang kitab tafsir Turjumanul Mustafid[2].

Judul kitab ini dengan jelas disebutkan oleh penyusunnya dalam pendahuluannya;

فـهذه رسالة مـخـتـصرة سـميـتها مـسائل الـمهـتدي لاخوان الـمبـتدى

maka inilah suatu risalah yang singkat dan kunamai akan dia MASA-IL AL- MUHTADI LI IKHWAN AL-MUBTADI artinya segala masalah yang menunjuki kami jalan yang betul bagi segala saudaraku yang baharu belajar ”.

Sebagaimana disebutkan sebelum ini, kitab ini disusun dalam bentuk soal-jawab, kata penyusunnya di akhir pendahuluan kitab ini;

bahwa kami bayankan (jelaskan) segala masalahnya dengan thariq (kaedah/cara) soal dan jawab supaya ingat segala orang yang menghafazkan (menghafal) dia, bahwa kepada Allah jua kita minta tolong akan ketetapan di dalam agama yang sebenar-benarnya iaitu agama Islam dengan berkat Nabi Saidil Mursalin Wa 'Ala Alihi Washahbihi Ajma'in ” .

Kandungan kitab ini memuatkan beberapa fasal sebagaimana yang disenarai oleh penyusunnya di awal kitab, iaitu;

a)   Pada menyatakan perkataan iman dan islam dan ihsan dan tauhid dan ma'rifat dan perkataan syahadat serta segala fardhunya dan segala rukunnya dan segala syarat  shahnya dan segala kesempurnaanya dan segala yang membinasakannya.

b)   Pada menyatakan rukun iman yang mujmal dan rukun iman yang mufash-shal serta segala fardhunya dan segala syaratnya dan segala kesempurnaanya dan segala yang membinasakan dia.

c)    Pada menyatakan rukun islam dan segala fardhu yang di dalamnya dan segala syaratnya dan segala kesempurnaanya dan segala yang membinasakan dia.

d)   Pada menyatakan fardhu istinja' dan segala syarat yang memfardhukan dia, mandi junub dan segala fardhunya.

e)    Pada menyatakan segala syarat yang dahulu daripada mengambil air sembahyang dan segala fardhunya dan segala yang membinasakan dia serta segala syaratnya.

f)       Pada menyatakan segala syarat yang dahulu daripada sembahyang dan rukunnya dan segala yang membinasakan dia serta segala syarat yang pada rukunnya.

g)     Pada menyatakan segala syarat yang memfardhukan puasa dan segala fardhunya dan segala sunatnya dan segala yang membinasakan dia.

Kitab ini masih dicetak dan tersebar di kalangan masyarakat Islam di Malaysia, Thailand dan Indonesia dan  menjadi rujukan di pondok-pondok, khususnya di dayah-dayah di Aceh, Indonesia.

Kitab ini boleh dimuat turun di pautan

Semoga bermanfaat.
  


[2] Kitab yang dianggap kitab tafsir pertama dalam bahasa Melayu ini, sebenarnya tidak sempat diselesaikan oleh Syaikh Abdul Rauf al-Singkili. Ia kemudiannya telah diselesaikan dengan beberapa tambahan oleh murid beliau Syeikh Baba Daud Rumi ini.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...