Tuesday, June 12, 2018

QURRAH AL-'AIN LI MAN WA'A (قرة العين لمن وعي)


Kitab Qurrah al-‘Ain li man Wa’a fi Istihbab Raf’i al-Yadayn fi al-Du’a (قرة العين لمن وعي في استحباب رفع اليدين في الدعاء)  karya al-Muhaddis Ahmad bin Ali al-Ghazzi al-Azhari al-Syafi’i  (1179H).

Kitab ini disusun oleh al-Syaikh Ahmad al-Ghazzi bagi menolak pandangan segelintir golongan yang yang membid’ah amalan mengangkat tangan ketika berdoa. Oleh itu, dalam kitab ini dihimpunkan dalil-dalil daripada hadis-hadis Nabi saw yang menerangkan sunat (mustahab) mengangkat tangan ketika berdoa

Rujukan utama dalam penyusunan kitab ini ialah kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, serta beberapa rujukan lain, iaitu  al-Adab al-Mufrad dan Raf’u al-Yadain, karya al-Bukhari, al-Mufrad, karya al-Hafizh Abdul Azhim al-Munzir, kitab-kitab Sunan,   Jami’ al-Ushul, al-Azkar dan Syarh al-Muhazzab, karya Imam al-Nawawi.


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...