Thursday, March 31, 2016

Mukhtashar Fiqh al-Sunnah


Kitab Mukhtashar Fiqh al-Sunnah (مختصر فقه السنة ) adalah sebuah buku yang disusun oleh Syaikh Sulaiman bin Ahmad al-Faifi  sebagai ringkasan bagi kitab Fiqh al-Sunnah, iaitu sebuah karya utama al-Allamah Syaikh Sayyid Sabiq (1915-2000).

Sebagaimana yang diketahui bahawa kitab Fiqh al-Sunnah sangat terkenal di kalangan masyarakat Islam dan menjadi rujukan para ulama masa kini, khususnya mengenai masalah perbandingan mazhab. Penyusunannya dengan bahasa yang mudah, tanpa memuatkan istilah-istilah fiqh yang berat membuatkan kitab Fiqh al-Sunnah sangat popular dan menjadi rujukan masyarakat. Sehingga kini, kitab Fiqh al-Sunnah telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dunia, termasuklah dalam bahasa Inggeris, Melayu dan Indonesia.

Dalam kata pengantar bagi kitab Mukhtashar Fiqh Sunnah ini, seorang pengarang Islam yang terkenal masa kini iaitu Syaikh Dr Aidh bin Abdullah al-Qarni telah memperihalkan mengenai kitab ini, katanya;

Kitab ringkasan ini selain lebih mudah dibawa juga dapat dijadikan rujukan oleh seorang muslim di setiap waktu sehingga ia pun boleh selalu memperbaharui pengetahuan tentang fiqh al-‘amal (fiqih praktikal) dan sentiasa mengingatnya”.

Usaha penyusunan kitab Mukhtashar Fiqh al-Sunnah ini dilakukan oleh peringkasnya dengan teliti agar ia tetap menjaga kesamaan dan ketersampaian isi pembahasan yang terkandung di dalam kitab induknya. Penyajiannya yang cukup dalam satu jilid saja tentu memberi nilai kepraktisan tersendiri dibandingkan naskah asalnya yang telah dicetak dalam 3 jilid.

Sebagaimana kitab asalnya, kelebihan kitab ini adalah dalam setiap pembahasan selalu disertakan dalil dari al-Quran, hadis, dan ijmak para ulama. Bahkan beberapa hadis yang belum ditakhrij di kitab induknya kini telah dilengkapi. Selain itu, peringkas juga telah meringkas seluruh tema pembahasan dan masalah fiqh yang ada dalam kitab aslinya sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami inti dari setiap pembahasan.

Kitab ini telah diterbitkan dengan cetakan pertamanya pada tahun 2011 oleh Dar al-Hadharah, Riyadh Arab Sa’udi. Ketebalan edisi ini merangkumi 702 halaman.

Sekadar pencarian di laman maya, saya dapati kitab Mukhtashar Fiqh Sunnah ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...