Sunday, March 13, 2016

al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ah


Kitab al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiyah (المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الإسلامية) merupakan sebuah kitab fiqh semasa yang disusun oleh seorang tokoh ulama fiqh dan pemikir Islam terkenal yang berasal dari negara Iraq, iaitu al-‘Allamah Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan (1917-2014). Syeikh Dr Abdul Karim Zaidan telah meninggal dunia pada 27 Januari 2014 di bandar San’aa’, ibu negara Yaman.

Sebagaimana judulnya, kitab fiqh ini membincangkan permasalahan hukum yang khusus tentang fiqh wanita. Kalau kita telurusi lebih mendalam, sebenarnya kitab ini merupakan karya ilmu fiqh yang cukup lengkap, mulai dari urusan thaharah (bersuci) sampai urusan yang paling luas seperti pentadiran negara, jihad dan seterusnya.

Uniknya, berbeza dengan kaedah penyusunan  buku-buku  pada umumnya, kandungan buku ini dibuat dengan sistem nombor yang berurutan pada setiap sub judul atau sub pembahasan. Mulai dari jilid satu sampai jilid terakhir iaitu jilid 11, nombor-nombor itu terus disusun berurutan.

Pada jilid terakhir, kita akan menemukan nombor itu berjumlah 13,009. Hal itu bererti ada tiga belas ribuan nombor sub pembahasan dalam 11 jilid kitab ini. Yang sedikit berbeza lainnya adalah setiap memulai sub pembahasan baru, penulis tidak memulai dari definisi secara etimologi dan terminologi seperti umumnya tulisan ilmiyah, melainkan justru memulai dari ayat-ayat al-Quran atau hadis-hadis yang terkait dengan tema pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan mencantumkan kutipan dari kitab-kitab tafsir yang muktamad, dan diikuti dengan pendapat-pendapat para ulama fiqh yang muktamad yang dikutip dari kitab-kitab mereka.

Kitab al-Mufashshal ini yang diterbitkan oleh Muassasah al-Risalah dengan cetakan pertamanya pada tahun 1993 boleh dimuat turun melalui pautan berikut; http://waqfeya.com/book.php?bid=2676. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...